Pressmeddelanden och nyheter

Hotet om högerextrem terrorism har ökat i Finland
Pressmeddelande 29.10.2020 9.30
Skyddspolisens befogenheter förnyas
Pressmeddelande 31.5.2019 9.00
Spionage riktat mot Finland fortsätter
Pressmeddelande 10.12.2018 9.00