Pressmeddelanden och nyheter

Hotet om högerextrem terrorism har ökat i Finland

Pressmeddelande 29.10.2020 9.30

Skyddspolisens befogenheter förnyas

Pressmeddelande 31.5.2019 9.00

Spionage riktat mot Finland fortsätter

Pressmeddelande 10.12.2018 9.00