Hoppa till innehåll

Ett EU-delfinansierat systemprojekt för tillämpning av artificiell intelligens inleds inom Skyddspolisen

Utgivningsdatum 8.11.2023 10.05 | Publicerad på svenska 8.11.2023 kl. 11.16
Nyhet
Text: medfinansieras av Europeiska unionen

Skyddspolisen har fått finansiering på 2,8 miljoner euro från EU:s fond för inre säkerhet (ISF) för ett projekt om underrättelseanalys och forskningsverktyg (INTER).

Inom projektet utvecklas verktyg för att förbättra Skyddspolisens analysförmåga genom automatisering av kärndatasystemets funktioner med hjälp av artificiell intelligens. Målet är att identifiera fenomen som hotar säkerheten i förväg och att skapa mer tillförlitliga lägesbedömningar.

Med hjälp av de verktyg för underrättelseanalys och forskning som utvecklas inom projektet INTER (Intelligence Analysis and Research Suite) klassificeras och analyseras den växande informationsmassan med hjälp av artificiell intelligens. Mängden manuellt arbete minskas genom automatisering av de olika arbetsskedena. Bättre analysförmåga möjliggör kunskapsbaserad ledning när man kan fatta välgrundade och rätt riktade beslut som grundar sig på vetskap såväl inom Skyddspolisen som tillsammans med partner.

Med automatisk strukturering kan man hitta kopplingar och svaga signaler som inte nödvändigtvis kan hittas genom manuell sökning. Samtidigt minskas den operativa risken för att någon viktig koppling går obemärkt förbi. Framgångsindikatorerna är bland annat antalet personer som utbildas och kundresponsen.

Genom ett förhandlat förfarande enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (29.12.2011/1531) söktes en lämplig partner för projektet. Anbudsförfarandet vanns av Reaktor Innovations Ab, som valdes för att genomföra projektet. 

Det uppskattade totala priset på upphandlingen inklusive alla kostnader är 4 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Projektet inleds i november 2023 och avslutas i april 2026.

Mer information
Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]