Underrättelseinhämtning

Underrättelseinformation är unik information som Skyddspolisen erbjuder statsledningen i Finland. Det är bara Skyddspolisen som får använda metoder för civil underrättelseinhämtning i Finland. Civila underrättelser inhämtas bara angående fenomen som allvarligt hotar den nationella säkerheten.