Vad gör Skyddspolisen

Skyddspolisens uppgift är att på förhand upptäcka, att förebygga och bekämpa de allra allvarligaste hoten gentemot den nationella säkerheten, såsom terrorism och främmande staters olagliga underrättelseverksamhet mot Finland.