Hoppa till innehåll

Ryssland behandlar Finland som en ovänlig stat

Utgivningsdatum 12.10.2023 10.00 | Ändrad 13.10.2023 kl. 10.45
Pressmeddelande
Gatuvy på kvällen i det centrala Helsingfors.

Hotet från underrättelseverksamhet och påverkan riktad mot kritisk infrastruktur har ökat, men påverkan som skulle lamslå infrastrukturen på Finlands territorium är inte sannolik den närmaste tiden. Relationerna mellan Finland och Ryssland har försämrats avsevärt och Ryssland är berett att ta till åtgärder mot Finland om landet så besluter. Skyddspolisen publicerade den 12 oktober sin översikt av den nationella säkerheten.

Relationerna mellan Finland och Ryssland har försämrats avsevärt i och med Rysslands anfallskrig, sanktionerna och Nato-medlemskapet. Ryssland behandlar nu Finland som en ovänlig stat. Det visas exempelvis av den negativa rapporteringen om Finland i Rysslands medier och beslutet att stänga generalkonsulatet i Petersburg.

"Ryssland koncentrerar sig för närvarande på krigföringen i Ukraina och på att minska sin internationella isolering. Det hot som Rysslands underrättelsetjänst och påverkan utgör i Finland har dock inte försvunnit. Finlands anslutning till Nato, det fortsatta kriget i Ukraina, de allt djupare motsättningarna mellan västländerna och Ryssland och de allt flera sanktionerna kommer sannolikt att öka Rysslands motåtgärder mot Finland", säger chefen för Skyddspolisen Antti Pelttari.

Centrala mål för den påverkan som Ryssland bedriver är att försvaga Natos och EU:s enighet och minska västländernas stöd till Ukraina. Ryssland observerar hur Finlands Nato-medlemskap utvecklas och hur Finland agerar mot Ryssland. Landet är berett till åtgärder mot Finland som det anser påkallade. Ryssland framställer sina egna åtgärder som reaktioner på Finlands verksamhet. Nato-medlemskapet skyddar oss dock mot de våldsammaste formerna av påverkan.

Skyddspolisen bedömde för ett år sedan att hotet från underrättelseverksamhet och påverkan riktad mot kritisk infrastruktur har ökat, men påverkan som skulle lamslå infrastrukturen på Finlands territorium är inte sannolik den närmaste tiden. Marin infrastruktur är mera sårbar är landbaserad. Den här bedömningen står sig fortfarande. Finland är väl förberett för olika hot.

"Rysslands påverkan mot Finland går för närvarande huvudsakligen ut på att uppamma rädsla, och till exempel energisektorn är ett tacksamt mål härvidlag, även om man kanske inte avser att lamslå objektet. Rysslands eventuella åtgärder mot Finland kan vara till exempel informationspåverkan och försvagning av de återstående bilaterala förbindelserna, som att dra sig ur de återstående avtalen. Också genom överbelastningsattacker kan man skapa uppfattningen att infrastrukturen och tjänsterna är sårbara, trots att de i verkligheten inte skadas", säger Skyddspolisens specialforskare Suvi Alvari.

Begäran om intervjuer och mera information

Skyddspolisens kommunikation
tfn 050 402 6981, [email protected]