Är du intresserad av praktikantplatser vid Skyddspolisen?

Skyddspolisen anställer årligen några praktikanter när lämpliga befattningar finns tillgängliga.

Skyddspolisen anställer årligen några praktikanter när lämpliga befattningar blir tillgängliga. Oftast gäller praktikantplatserna arbetsuppgifter exempelvis inom kommunikation eller kontorsarbete. Skyddspolisen annonserar ut alla praktikantplatser via tjänster JobTeaser och Valojobs eller via skolornas egna tjänster.

Utmaningen med att ta in praktikanter är de höga säkerhetskraven inom Skyddspolisen. En omfattande säkerhetsutredning görs gällande alla anställda – också praktikanter. Det tar så pass mycket tid att genomföra utredningen att det inte är möjligt i fråga om mycket korta praktikperioder.