Kontraspionage motverkar främmande staters olagliga underrättelseverksamhet

Med kontraspionage avses försvar mot spioneri och försök till samhällspåverkan från främmande staters sida. Kontraspionage är en av Skyddspolisens mest centrala uppgifter.

 Illustration, höghus med röda väggen och en lyftkran.

Med kontraspionage avses försvar mot spioneri och påverkansförsök från främmande staters sida. Kontraspionage är en av Skyddspolisens mest centrala uppgifter. 

I förhållande till landets storlek finns det i Finland ett rätt stort antal personer från utländska underrättelsetjänster. I underrättelsehänseende är det särskilt Ryssland och Kina som visar intresse för Finland. 

Främmande staters underrättelseverksamhet har först och främst som mål att förutse olika delområden i den finländska politiken och att påverka det politiska beslutsfattandet. Även högteknologin gör vårt land intressant för andra stater. Spioner är i synnerhet intresserade av vetenskapsgrenar i utveckling och nya teknologier.

Traditionellt spionage har inte förlorat sin betydelse

För att erhålla nyttig information utnyttjar underrättelsetjänsterna en bred arsenal av olika inhämtningsmedel och -metoder, allt från att följa öppna källor till att göra intrång i datanät. 

Den tekniska utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheter att inhämta hemlig eller konfidentiell information i datanät och it-utrustning. Traditionellt spionage med metoder för personbaserad underrättelseinhämtning har ändå inte förlorat sin betydelse. Underrättelsetjänsterna siktar på att värva kontakter bland sådana personer som kan ge dem tillgång till de uppgifter de är ute efter.

Olaglig underrättelseverksamhet är planmässig och ofta ytterst långsiktig till sin natur.

Skyddspolisen siktar på att i tid förhindra förehavanden som hotar den nationella säkerheten

Skyddspolisen följer kontinuerligt de utländska underrättelsetjänsternas verksamhet i Finland. Syftet är att i ett så tidigt skede som möjligt lyckas avbryta verksamhet som är skadlig för finska staten eller vårt näringsliv.

Skyddspolisens expertis behövs exempelvis i situationer där någon inom statsförvaltningen eller näringslivet misstänker sig ha haft att göra med en representant för en främmande stats underrättelsetjänst.