Ska du genomgå en säkerhetsutredning?

Säkerhetsutredningsprocessen inleds när du eventuellt ska utnämnas till en uppgift som har betydelse för Finlands säkerhet.

Infografik etapperna i en säkerhetsutredning.

Etapperna i en säkerhetsutredning

1. Du utses till en ny uppgift

Om avsikten är att utnämna dig till en uppgift som har betydelse för Finlands säkerhet eller nationella intressen, kommer en säkerhetsutredning att göras. Det är vanligen arbetsgivaren eller den som beställer en underleverans som ansöker om säkerhetsutredning.

2. Du ger ditt samtycke till att utredningen görs

En säkerhetsutredning görs bara om du själv ger tillstånd till det. Ge ditt samtycke i Skyddspolisens e-tjänst. Du kan också göra det skriftligt på pappersblankett, om du inte har möjlighet att ge samtycket via e-tjänsten.

3. Du fyller i ansökan och bilagorna 

Fyll i ansökan omsorgsfullt. En bristfällig ansökan fördröjer utredningen och på så sätt tar det längre tid innan du kan börja på ditt nya jobb.

4. Skyddspolisen gör utredningen

Skyddspolisen utreder din bakgrund utifrån de informationskällor som anges i lag och en omsorgsfull samlad bedömning. Utredningen grundar sig på säkerhetsutredningslagen. Skyddspolisen har som mål att 90 procent av säkerhetsutredningarna blir genomförda inom två månader.

4b. Du blir intervjuad 

Vid behov kan utredningen också inbegripa en personlig intervju.

5. Utredningen blir klar

Skyddspolisen meddelar arbetsgivaren resultatet av utredningen. I de flesta fall ger utredningen inte anledning till anmärkning. Arbetsgivaren delger dig resultatet av utredningen.

5b. Om arbetsgivaren behöver underrättas om något i din utredning

Om det framkommer något av utredningen som är av betydelse för dina arbetsuppgifter, underrättar Skyddspolisen arbetsgivaren om detta skriftligen. Du har rätt att se underrättelsen och få en kopia av den. Om arbetsgivaren inte kan visa dig underrättelsen, lämna då in en begäran om detta på [email protected].

6. Arbetsgivaren beslutar om din rekrytering 

Beslutet om anställning fattas alltid av arbetsgivaren, inte Skyddspolisen. En säkerhetsutredning är i regel giltig i fem år, om den inte har sökts för viss tid. Om du under denna tid exempelvis gör dig skyldig till ett brott som är betydelsefullt med tanke på dina arbetsuppgifter, kontaktar Skyddspolisen dig.