Anvisningar: Hur du beställer en utredning (arbetsgivare)

Du kan ansöka säkerhetsutredningar via e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten som företag eller sammanslutning genom att använda Suomi.fi-tjänsten. 

Via e-tjänsten går det att ansöka säkerhetsutredningar när personen (arbetstagare) har möjlighet att använda stark autentisering samt en finländsk personbeteckning för att kunna elektroniskt ge samtycket.

  1. Börja med att fylla i uppgift om den sökande, befattningen och vilken typ av utredning ansökan gäller.
  2. Informera den person som ansökan gäller om att förfarandet för att få en säkerhetsutredning har inletts och om att elektroniskt förfarande för att få samtycke används, så att personen i fråga vet att det kommer ett meddelande om att ge elektroniskt samtycke. 
  3. Fyll i personens namn, personbeteckning och e-postadress. Den person som utredningen gäller får då ett meddelande om att ge samtycke och en länk till e-tjänsten.
  4. Personen har fyra veckor på sig att lämna samtycke och komplettera uppgifterna om sig själv i e-tjänsten. När han eller hon har gett sitt samtycke överförs ansökan till Skyddspolisen för handläggning
  5. Om den person som utredningen gäller inte lämnar samtycke inom fyra veckor utgår ärendet från tjänsten och efter det kan ansökan inte längre behandlas. Gör en ny ansökan om en säkerhetsutredning fortfarande behövs. 

Om det inte går att använda elektroniskt förfarande för samtycke

Om den person som utredningen gäller inte kan ge sitt samtycke elektroniskt behövs det ett samtycke på pappersblankett. 

  1. Fyll i hela den elektroniska ansökningsblanketten, det vill säga också uppgifterna om den berörda personen.
  2. Bifoga en skannad pappersblankett om ansökan om säkerhetsutredning till e-ansökan. Pappersblanketten ska vara undertecknad av den person som utredningen gäller. Ansökan överförs direkt till Skyddspolisen för handläggning.

Fyll i uppgifterna om den berörda personen på den elektroniska ansökningsblanketten också i de fall där personen inte har någon finsk personbeteckning.