Hotet från högerextrem terrorism har ökat i västländerna

Den växande högerextremismen avspeglar sig också i vårt land. Internet spelar också en viktig roll i den ökande radikaliseringen.

 Illustration - gården med röda färger mitt i hus.

Skyddspolisens uppgift är att bedöma vilket hot den inhemska extremismen utgör för den nationella säkerheten. 

Enskilda aktörer och smågrupper är det största hotet mot den nationella säkerheten inom den inhemska extremismen. Med en enskild aktör avses en person som självständigt utför en terrorattack eller något annat storskaligt våldsdåd.

Personer som stöder eller sympatiserar med högerextrem terrorverksamhet har identifierats i Finland. Hotet om högerextrem terrorism har ökat i Finland.

Högerextrem radikalisering på nätet väcker oro

Hotet från högerextrem terrorism har ökat i västländerna. På grund av inspirationseffekten från attentat ute i världen och i synnerhet på grund av radikaliseringen på nätet är enstaka högerextrema våldshandlingar möjliga också i Finland. 

Internet spelar en avgörande roll för den högerextrema radikaliseringen i hela världen.

De inhemska ytterlighetsrörelsernas extremistiska verksamhet syns huvudsakligen i form av våldsamma demonstrationer, kravaller, sabotage och misshandelsbrott. 

Samarbete mellan extremvänstern och kurderna

Utvecklingen av radikal antifascism är föremål för Skyddspolisens intresse, men i dagsläget är den inte kopplad till något större hot mot den nationella säkerheten. I Finland är den antifascistiska aktiviteten främst inriktad på att motverka extremhögern exempelvis vid demonstrationer och på nätet. 

Den senaste tiden har vänsterextremismen haft fokus på samarbetet med kurdiska aktörer och radikal antifascistisk aktivitet. Inom ramen för extremvänsterns och kurdernas samarbete har ett fåtal finländare de senaste åren rest till nordöstra Syrien för att ansluta sig till de väpnade, huvudsakligen kurdiska organisationerna i området.