Information om webbplatsen supo.fi

Webbplatsen supo.fi är Skyddspolisens centrala informationskanal, vars uppgift är att informera om Skyddspolisens verksamhet och om fenomen som utgör ett hot mot den nationella säkerheten.

Behandling av personuppgifter och dataskydd

Skyddspolisen har förbundit sig att skydda integriteten och personuppgifterna för webbplatsens besökare i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Allmänna statistikuppgifter insamlas om användningen av sidorna och används för att utveckla nättjänsterna. Till sådana uppgifter hör

•    nedladdade sidor
•    tidpunkt
•    IP-adress
•    webbläsare och operativsystem

IP-adressen sparas anonymiserat så att den enskilda användaren inte kan identifieras. 

Vi sparar endast sådana kontakt- och andra uppgifter som användaren själv uttryckligen lämnat så att vi kan svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan respons.

Skyddspolisens register

Privatpersoner har inte direkt rätt till insyn i Skyddspolisens funktionella informationssystem. Om du vill att de uppgifter om dig som eventuellt registrerats i Skyddspolisens funktionella informationssystem granskas ska du lämna in en begäran om inspektion till dataombudsmannen.

Skyddspolisen för också ett register över säkerhetsutredningar. I registret har sedan 2015 sparats uppgifterna om personer om vilka en säkerhetsutredning har gjorts.

Om du vill kontakta Skyddspolisens dataskyddsombud kan du sända e-post till adressen

Ge respons om webbplatsen

Om du vill ge respons om Skyddspolisens webbplats, vänligen använd webblanketten.

Vi behandlar responsen under tjänstetid och du får svar inom två veckor. Vi kan besvara respons och frågor bara om du på blanketten gett dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). I första hand svarar vi på respons per e-post.

Om din respons gäller något annat än webbplatsen vänligen använd våra kontaktuppgifter. Officiell post ska sändas till Skyddspolisens registratorskontor [email protected].