En målperson för kontraterrorism kan vara en gärningsperson eller en anhängare av en terrororganisation

Skyddspolisen uppdaterar kontinuerligt sin förteckning över målpersoner för kontraterrorism. Det finns många olika typer av målpersoner.

 Illustration - människor sitter som siluetter på bänkar i parken.

Skyddspolisen för förteckning över målpersoner för kontraterrorism. Enligt hotbedömningen från mars 2024 var antalet målpersoner cirka 350. Antalet målpersoner säger inget direkt om nivån på terrorhotet, utan den beror på många faktorer. 

Förteckningen över målpersoner är inte låst, utan den är ständigt föremål för åtgärder och personutvärderingar. Målpersonerna bedöms utgöra ett terrorhot mot landets säkerhet oberoende av bakomliggande ideologi. 

Målpersonerna är mycket olika sinsemellan. Det kan till exempel röra sig om enskilda radikaliserade individer som vill utföra en attack eller uppviglare till attacker, spridare av propaganda, utländska stridande eller finansiärer. 

Förteckningen är ett viktigt instrument för kontraterror. Den styr inhämtningen av information och förebyggandet av hot på olika sätt. Skyddspolisen samarbetar med Centralkriminalpolisen, polisinrättningarna samt andra myndigheter och samarbetspartner när det gäller målpersonerna för kontraterrorism.