Kontraterrorism

Skyddspolisen har som uppgift att bekämpa terrorism genom att bedriva underrättelsearbete. Målet är att avslöja terrorverksamhet och anknytande fenomen i ett så tidigt skede som möjligt.