Handläggningstider och priser

Skyddspolisen har som mål att 90 procent av säkerhetsutredningarna blir genomförda inom två månader. Utredningen betalas av arbetsgivaren.

Skyddspolisen gör årligen flera tiotusen säkerhetsutredningar. Utredningarna har inte automatiserats, utan varje avgörande är baserat på expertarbete. 

Skyddspolisen har som mål att 90 procent av säkerhetsutredningarna blir genomförda inom två månader. Handläggningstiden beror bland annat på omfattningen av den utredning som ska göras. Det ligger också i den ansökande organisationens intresse att utredningarna görs väl. 

Det lönar sig för den som ansöker om en säkerhetsutredning, dvs. arbetsgivaren, att beakta att ärendebelastningen vid vissa tidpunkter är större än vanligen. Om utredningen inte är brådskande lönar det sig inte att förlägga den till tider med stor ärendebalans. 

En säkerhetsutredning av person betalas av arbetsgivaren.

Antalet av ansökningarna om säkerhetsutredning i 2021 var mycket hög i maj, juli, september, oktober och november.

Priserna på säkerhetsutredningar 2024

 • begränsad säkerhetsutredning 65 euro
 • normal säkerhetsutredning 135 euro
 • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 415 euro
 • omfattande säkerhetsutredning 650 euro
 • intyg över säkerhetsutredning av person 65 euro

Ny säkerhetsutredning av person som anknyter till en gällande säkerhetsutredning

 • begränsad utredning 33 euro
 • normal utredning 70 euro
 • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 210 euro

Säkerhetsutredningar som gäller luftfarten

 • normal säkerhetsutredning som inbegriper kontroll av tillförlitligheten hos en person inom civil luftfart 160 euro
 • ny utredning som anslutas till en normal säkerhetsutredning och som inbegriper kontroll av tillförlitligheten hos en person inom civil luftfart 82 eur

Ansökan om att omfattas av förfarandet med säkerhetsutredningar

 • beslut på ansökan om att omfattas av förfarandet med säkerhetsutredningar 1 500 euro

Priserna på säkerhetsutredningar bestäms årligen genom inrikesministeriets förordning.