Handläggningstider och priser

Handläggningstiden för en säkerhetsutredning är cirka 35 vardagar. Säkerhetsutredningar av personer betalas av beställaren, dvs. arbetsgivaren.

Priserna på säkerhetsutredningar 2021

 • begränsad säkerhetsutredning 60 euro
 • normal säkerhetsutredning 120 euro
 • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 375 euro
 • omfattande säkerhetsutredning 600 euro
 • intyg över säkerhetsutredning av person 60 euro

Ny säkerhetsutredning av person som anknyter till en gällande säkerhetsutredning

 • begränsad utredning 30 euro
 • normal utredning 60 euro
 • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 187 euro
 • omfattande utredning 300 euro

Säkerhetsutredningarna inom luftfarten

 • Normal säkerhetsutredning som inbegriper kontroll av oförvitligheten hos personer inom luftfarten 150 euro
 • Normal utredning som anknyter till en gällande säkerhetsutredning och inbegriper utredning av oförvitligheten hos personer inom luftfarten 75 euro