Handläggningstider och priser

Handläggningstiden för en säkerhetsutredning är cirka 35 vardagar. Säkerhetsutredningar av personer betalas av beställaren, dvs. arbetsgivaren.

Priserna på säkerhetsutredningar 2020

  • begränsad säkerhetsutredning 60 euro
  • normal säkerhetsutredning 120 euro
  • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 375 euro
  • omfattande säkerhetsutredning 600 euro
  • intyg över säkerhetsutredning av person 60 euro

Ny säkerhetsutredning av person som anknyter till en gällande säkerhetsutredning

  • begränsad utredning 30 euro
  • normal utredning 60 euro
  • omfattande utredning 165 euro