Handläggningstider och priser

Skyddspolisen har som mål att 90 procent av säkerhetsutredningarna blir genomförda inom två månader. Utredningen betalas av arbetsgivaren.

Skyddspolisen gör årligen flera tiotusen säkerhetsutredningar. Utredningarna har inte automatiserats, utan varje avgörande är baserat på expertarbete. 

Skyddspolisen har som mål att 90 procent av säkerhetsutredningarna blir genomförda inom två månader. Handläggningstiden beror bland annat på omfattningen av den utredning som ska göras. Det ligger också i den ansökande organisationens intresse att utredningarna görs väl. 

Det lönar sig för den som ansöker om en säkerhetsutredning, dvs. arbetsgivaren, att beakta att ärendebelastningen vid vissa tidpunkter är större än vanligen. Om utredningen inte är brådskande lönar det sig inte att förlägga den till tider med stor ärendebalans. 

En säkerhetsutredning av person betalas av arbetsgivaren.

Infografik om antalet av ansökningarna om säkerhetsutredning och handläggningstiderna 2021.

Antalet av ansökningarna om säkerhetsutredning i 2021 var mycket hög i maj, juli, september, oktober och november.

Priserna på säkerhetsutredningar 2023

  • begränsad säkerhetsutredning 60 euro
  • normal säkerhetsutredning 120 euro
  • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 375 euro
  • omfattande säkerhetsutredning 600 euro
  • intyg över säkerhetsutredning av person 60 euro

Ny säkerhetsutredning av person som anknyter till en gällande säkerhetsutredning

  • begränsad utredning 30 euro
  • normal utredning 60 euro
  • normal utredning som inbegriper utredning av utländska bindningar 187 euro
  • omfattande utredning 300 euro

Säkerhetsutredningar som gäller luftfarten