Hoppa till innehåll

Det här vill Skyddspolisen att du minns när du skaffar ny nätutrustning

Utgivningsdatum 20.11.2023 12.15 | Publicerad på svenska 21.11.2023 kl. 10.50
Nyhet
Routerikoner varav en är röd.

Vid tiden för Black Friday eller när julen närmar sig ger sig mången ut på jakt efter ny nätutrustning. Du ser väl till att din nätutrustning är väl skyddad. Annars kan du i värsta fall öppna dörren till cyberspionage åt främmande stater.

Vilken nätutrustning som helst som är bristfälligt skyddad kan göra det möjligt för främmande stater att bedriva cyberspionage. Vi har fått kännedom om flera fall där en underrättelsetjänst i samband med en cyberoperation dirigerat sin datatrafik via en finländsk konsuments nätutrustning. I cyberspionage utnyttjas ofta dåligt skyddade routrar med en sårbarhet i programvaran, men också andra oskyddade eller med sårbarheter behäftade apparater som är anslutna till internet kan oförskyllt komma att användas för cyberspionage.

Så här fortskrider en cyberattack

Den spionerande statens underrättelsetjänst hackar sig in i en finländsk organisations eller konsuments router, och via den styr hen sin cyberattack till sitt egentliga mål i Finland eller utomlands. För cyberspionagets egentliga mål ser det ut som om trafiken kommer från en finländsk IP-adress. Det är svårare att upptäcka skadlig trafik om det via samma IP-adress också kommer en vanlig internetanvändares surftrafik.

I Finland finns tiotusentals routrar med en öppen förbindelse till internet som möjliggör fjärrstyrning. Om en sådan apparat innehåller en sårbarhet är det lätt att fjärrstyra den. Allt flera konsumentapparater är försedda med en internetförbindelse som gör det möjligt att fjärrstyra apparaten via nätet. 

Vanligen är en aktör som bedriver spionage med hjälp av en router inte intresserad av privatpersonens data. Det är dock bra att sörja för informationssäkerheten också med tanke på den egna säkerheten, eftersom samma åtgärder skyddar apparatens användare både mot främmande staters cyberspionage och mot cyberkriminalitet.

Gör så här för att försvåra cyberspionage

Genom att sörja för din hemrouters informationssäkerhet försvårar du spionage på Finland och andra västländer. Gör alltså så här:

  • Använd de routrar som nätoperatörerna erbjuder så att du får behövliga uppdateringar av programvaran till routern och sårbarheter åtgärdas.
  • Förhindra fjärrstyrning av apparaten via internet.
  • Routrarnas typiska livslängd är 3–5 år, och de uppdateras inte efter det. Kolla apparatens livslängd på tillverkarens webbplats.
  • Byt de lösenord apparaten kom med, och använd tillräckligt säkra lösenord.
  • Kontrollera routerns informationssäkerhetsinställningar med hjälp av Cybersäkerhetscentrets anvisningar.

Främmande staters aktörer letar kontinuerligt efter sårbarheter och tvekar inte att utnyttja dem. Så se till att din router är uppdaterad och väl skyddad.