Skyddspolisens uppgifter på lätt svenska

Skyddspolisen är den finländska säkerhets- och underrättelsetjänsten. Skyddspolisen kallas ofta för Skypo. Ibland hör man också namnet Supo, det är en förkortning av det finska namnet Suojelupoliisi. Skypo samlar in information om sådan verksamhet som kan hota Finlands säkerhet. Skypo försöker på förhand upptäcka och förhindra saker som kunde hota vårt lands säkerhet. Sådana hot är till exempel terrorism och andra staters spionage i Finland.

Skyddspolisens byggnad i Helsingfors.

Bild: Skyddspolisens byggnad i Helsingfors.  Selkokeskuksen logo.

 

Underrättelseinformation för våra beslutsfattare 

 

Skypo producerar för beslutsfattare sådan information som de inte kan få någon annanstans.

Skypo ger sådan information till statsledningen, alltså till presidenten och ministrarna, och också till olika myndigheter. En del av informationen är hemlig. Det betyder att alla medborgare inte får veta om den här informationen.

Informationen hjälper landets ledare att fatta beslut.

 

Kontraspionage är att försvara sig mot andra länders spioneri

Kontraspionage är att försvara sig mot andra länders spioneri och försök att påverka.

Det finns länder som försöker få information särskilt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. En del länder kan också försöka påverka olika politiska beslut i Finland. Dessutom finns det främmande länder som är intresserade av finländsk högteknologi.

I Finland finns flera tiotals spioner från andra länders underrättelseorganisationer. Ibland kommer spioner också på korta resor till Finland. Särskilt Rysslands och Kinas underrättelseorganisationer är intresserade av Finland. 

Spionage och kontraspionage är som ett slags tyst krigsföring i hemlighet. Skypos kontraspionage försvarar Finland mot andra länders spionage hela tiden, varje dag.
 

Det krävs samarbete för att motarbeta terrorism

Skypos uppgift är att avslöja terroristisk verksamhet som sker i Finland eller som planeras i Finland för att utföras i något annat land.

Skypo försöker avslöja terrorism i ett så tidigt skede som möjligt, redan innan något allvarligt har hunnit hända.

Terroristisk verksamhet är terrordåd såsom till exempel bombattacker eller skjutningar bland en stor grupp människor. När det görs ett terrordåd finns det i bakgrunden ofta mål som hör ihop med politik eller religion. Genom terrordåden vill man skapa rädsla eller orsaka hela samhället skada.

Förutom egentliga terrordåd är det också brottsligt att ge pengar till terrorism, att förbereda terrordåd och att försöka få andra människor med i terroristverksamhet. I strafflagen sägs vilka saker som kan räknas till brott i terroristiskt syfte.

Arbetet med att förhindra terrorism grundar sig på samarbete mellan olika myndigheter. Det är ändå polisen som har det huvudsakliga ansvaret när det gäller att förhindra terrorism.

För att förhindra terrorism samarbetar Skypo både med andra myndigheter och med andra länder.
 

Säkerhetsutredningar förbättrar säkerheten

Skypo gör varje år tiotusentals säkerhetsutredningar. Skypo gör sådana utredningar både om personer och om företag. Syftet med en säkerhetsutredning är att i förväg förhindra verksamhet som kunde riskera Finlands säkerhet.

Genom säkerhetsutredningar om personer försäkrar Skypo sig om att personer som ska sköta ett visst jobb är pålitliga. I säkerhetsutredningen granskar man till exempel om personen har gjort sig skyldig till brott eller om hen har ekonomiska problem. Om en person har allvarliga ekonomiska problem kan hen utsättas för påtryckningar.

Det görs säkerhetsutredningar om människor som jobbar i många olika yrken. Ungefär hälften av utredningarna görs för statens myndigheter. Man kan göra säkerhetsutredningar bara om personer som ska sköta sådana arbetsuppgifter som nämns i lagen.

I säkerhetsutredningar om företag utreder Skypo till exempel hur pålitliga ansvarspersonerna i företaget är och hur bra datasäkerheten i företaget är. Utredningen skyddar företags säkerhetssystem så att ett företags information inte ska läcka ut så att fel människor får tag på den.

Säkerhet för hela Finland 

Skypo har verksamhet i hela Finland. Skypos huvudkontor finns i Helsingfors.

Det finns regionkontor som sköter verksamheten utanför huvudstadsregionen. De har sådana uppdrag där det är viktigt att känna till de lokala förhållandena och kunna samarbeta med företag och andra myndigheter. Skypo samarbetar särskilt med polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.

Skypo har ungefär 500 anställda som har olika slags arbetsuppgifter. Många av de anställda är utbildade till poliser, men nuförtiden är det allt vanligare att Skypo-anställda har någon annan utbildning.