Vilka faktorer påverkar en säkerhetsutredning?

En säkerhetsutredning är alltid en individuell bedömning av målpersonens situation. Det väsentliga är exempelvis vilken arbetsuppgift utredningen görs för.

Vid en säkerhetsutredning granskar Skyddspolisen faktorer som kan utsätta den berörda personen för påverkan från exempelvis främmande staters underrättelsetjänster eller kriminella aktörer. Skyddspolisens experter gör alltid en individuell bedömning av målpersonens situation med avseende på Finlands nationella säkerhet. Utredningen är en sakkunniganalys, inte en automatiserad registergranskning. 

Exempelvis följande aspekter är viktiga med tanke på säkerhetsutredningen: 

Har du gjort dig skyldig till brott eller är du misstänkt för brott?

Vid prövningen beaktas hur gammal du var när du begick brottet och hur lång tid det har gått sedan brottet. Vid prövningen beaktas också huruvida gärningarna upprepats, hur stränga påföljderna varit och hur betydande de är i förhållande till den arbetsuppgift som säkerhetsutredningen görs för. 

Har du några betydande ekonomiska svårigheter?

Betalningsanmärkningar och eventuella utsökningsärenden gås igenom från fall till fall. Vid omfattande säkerhetsutredningar bedöms din ekonomiska situation dessutom i större utsträckning. Allvarliga ekonomiska svårigheter kan utsätta dig för påverkansförsök.

Har du några betydande utländska bindningar?

Utländska bindningar kan gälla medborgarskap, förmögenhet utomlands eller närstående. Avsikten är att få fram det som kan utsätta dig för påtryckning.

Har du kontakter med extremrörelser?

Ytterlighetsrörelsernas extremistiska verksamhet kan bestå exempelvis av våldsamma kravaller eller sabotage.

Har du problem med livsbalansen?

Exempelvis drog- eller spelberoende kan inverka på säkerhetsutredningen.