Tillgänglighetsutlåtande

I detta utlåtande beskrivs de brister som webbplatsens tillgänglighet har och hur du kan ge oss respons om tjänstens tillgänglighet.

Webbplatsen supo.fi har publicerats i förnyad form den 27.10.2020. På webbplatsen tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga nättjänster vara tillgängliga, dvs. nättjänsterna ska vara så lätta som möjligt att använda för så många som möjligt.

Vi har själv bedömt webbplatsens tillgänglighet. Webbplatsen uppfyller inte ännu till alla delar tillgänglighetskraven:

  • På webbplatsen finns vissa pdf-filer som inte är tillgängliga.

Om det material som du behöver inte är tillgängligt ska du kontakta oss per e-post [email protected]. Vi sänder då det önskade materialet i tillgänglig form.

Du kan ge respons om problem med webbplatsens tillgänglighet på en webblankett. Du får svar på responsen inom 14 dagar. Vi har förbundit oss att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Om du inte är nöjd med svaret kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs utförligt hur du gör anmälan och hur ärendet handläggs.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 27.10.2020.