Kontraspionage

Med kontraspionage avses försvar mot spioneri och påverkansförsök från främmande staters sida. Kontraspionage är en av Skyddspolisens mest centrala uppgifter.