Radikal islamistisk terrorism är fortsättningsvis ett allvarligt hot i Europa

Isil och al-Qaida har fortfarande som mål att utföra attacker i Europa. Ett allvarligt hot utgörs av enskilda aktörer som inte har lierat sig med någon viss organisation.

 Illustration - bruna och blåa väggar på husets hörna.

Av de organiserade radikalislamistiska aktörerna är det fortfarande terrororganisationerna Isil (även kallad IS och Daish) och al-Qaida samt enskilda individer och mindre grupper med kopplingar till dessa som utgör det största hotet mot Europa.

Ett allvarligt hot utgörs också av enskilda aktörer som har tillägnat sig sin ideologi exempelvis på webben från många olika källor och som inte nödvändigtvis har förbundit sig till endast en organisations verksamhet. 

Färre Isil-attacker i Europa – men hotet kvarstår

Isil och aktörer med kopplingar till organisationen har alltjämt som mål att genomföra terrordåd också i Europa. Under de senaste åren har de mest typiska Isil-relaterade attackerna i Europa varit våldshandlingar som begåtts av en enskild individ. Gärningsmännen får sin inspiration från organisationens propaganda eller direkta uppmaning. Isils centrala ledning lyckades också genomföra eller leda noggrant planerade och omfattande attentat i Europa i mitten av 2010-talet. 

Isils förmåga att bedriva eller leda terrorverksamhet i Europa har försvagats bland annat i och med att dess så kallade kalifat gått förlorat. Också den propaganda som organisationen skapar har minskat avsevärt under senare år, vilket delvis märks i att dåden utförda av enskilda individer har minskat. Isil har ändå fortfarande nätverk som den kan utnyttja för sina externa operationer, för spridning av propaganda, för rekrytering och för insamling av medel.

I synnerhet inom sina traditionella fästen i Irak och Syrien har Isil åter börjat fungera som en dold terrorgrupp efter det att organisationen förlorade de territorier den hade kontrollerat. I sin propaganda har Isil försökt att upprätthålla bilden av sig själv som en global terrororganisation och framhäva sin handlingskraft också utanför Syrien och Irak. Organisationens verksamhet i konfliktområdena i Mellanöstern och i Asien och Afrika är etablerad, och Isil genomför attacker mot såväl säkerhetsmyndigheter som civila mål. 

Bättre verksamhetsmöjligheter för al-Qaida i Afghanistan

Al-Qaida har lyckats behålla sin ställning som betydande ideologisk ledare i en radikal islamistisk miljö trots att organisationens långvariga ledare Ayman al-Zawahiri dog i juli 2022. Organisationens långvariga och nära förbindelser med talibanregimen har främjat al-Qaidas verksamhetsmöjligheter i Afghanistan de senaste åren. 

Al-Qaida har flera regionala underorganisationer och av dessa har exempelvis aktörer med kopplingar till underorganisationen al-Qaida på Arabiska halvön haft vilja och förmåga att genomföra attacker också i västländer. 

I Afghanistan har de radikalislamistiska terrorgruppernas handlingsutrymme allmänt sett vuxit sedan 2021. Också Afrika söder om Sahara får en allt större betydelse som verksamhetsområde för al-Qaida och Isil.

I Finland utgör enskilda aktörer det största terrorhotet

Enligt Skyddspolisens hotbedömning är hotet från radikal islamistisk terrorism förhöjt. Inverkande faktorer är radikalisering inom landet, radikala islamistiska nätverk, fenomenet med utländska stridande och enskilda aktörer som får sin inspiration av propaganda och genomförda attacker.  Propagandan sprids och man tar del av den framför allt via krypterade applikationer för direktmeddelanden och i diskussionsgrupper.

Radikalislamistiska aktörer med anknytning till Finland har starka kopplingar till konfliktområden, och de ingår i internationella nätverk. Vissa av dem har erfarenhet av att strida för eller stödja radikalislamistiska terrororganisationer i konfliktområden.