Isil och al-Qaida är de mest framträdande radikalislamistiska aktörerna

Våldsam radikal islamistisk aktivitet utgör det globalt sett största terrorhotet. Terrororganisationerna al-Qaida och Isil är nyckelaktörerna inom våldsam radikal islamism.

Illustration ett brun hus.

Den radikala islamismen har som mål att skapa en idealstat som leds enligt islams läror. Den radikala islamismen ser inga möjligheter att reformera dagens samhälle i önskad riktning, utan de sekulariserade förvaltningsstrukturerna måste bort och samhället måste organiseras på ett helt nytt sätt.

Vissa radikala islamistiska aktörer är också beredda att använda våld för att nå sitt mål. Skyddspolisens intresse gäller våldsbejakande radikal islamistisk aktivitet.

Isil och al-Qaida har omfattande internationella nätverk 

De internationellt sett mest framträdande aktörerna inom våldsbejakande radikal islamism är terrororganisationerna al-Qaida och Isil. Flera radikalislamistiska organisationer i Asien eller Afrika har svurit lojalitet till en av dem. Al-Qaida och Isil har omfattande internationella nätverk.

Båda organisationerna representerar en radikal sunniislamistisk ideologi, men det finns också skillnader i deras sätt att tänka och agera. Al-Qaida och Isil är konkurrenter sinsemellan. Båda organisationerna har som mål att i slutändan skapa en islamisk stat, det vill säga ett kalifat, men de försöker uppnå målet på olika sätt.

Isil har siktat på att ta över landområden för att införliva dem i sitt så kallade kalifat. Det tydligaste exemplet på detta såg vi i Syrien och Irak, där Isil tillfälligt lyckades kontrollera landområden. För al-Qaida är ett globalt kalifat främst ett långsiktigt mål. Organisationens strävan är i första hand att stödja sina lokala underorganisationer i stället för att erövra territorier.

De radikala islamistiska organisationernas tänkesätt representerar inte huvudriktningarna i de muslimska länderna

Radikala islamistiska terrororganisationer som al-Qaida och Isil upplever att de kämpar mot islams förfall. De anser att islam försvagas av dess fiender, dvs. kristna och judar, men också av de muslimer som inte stöder rätt tolkning av religionen. Enligt radikalislamistiska terrororganisationer är det nödvändigt och acceptabelt att använda extremt våld för att jaga ut fienden ur länder med muslimsk majoritet. Deras tänkesätt representerar inte huvudriktningarna i de muslimska länderna.

Isil har en mer strikt inställning till de muslimer som enligt organisationen inte följer den renläriga tolkningen av religion. Isil vill göra sig av med alla den anser vara kätterska. Al-Qaida fokuserar på att få lokalbefolkningens sympati.

Isil har tagit som väsentlig måltavla för sitt våld i synnerhet shiamuslimer, som representerar en annan tolkning av islam. Även al-Qaida anser att shiamuslimerna är kätterska, men organisationen har en mer pragmatisk hållning till detta, eftersom den inte vill vända lokalbefolkningen mot sig.

Andra radikala islamistiska aktörer 

I flera länder finns nationella aktörer som i sin filosofi kombinerar nationalistiska mål med radikala islamistiska tankar. Sådana aktörers mål är i första hand lokalt inriktade, och tyngpunkten i deras våldsamma verksamhet ligger oftast huvudsakligen på närområdena.

Också den radikala shiitiska tankevärlden ger upphov till väpnad och terroristisk verksamhet. Radikala shiitiska organisationers våldsbejakande verksamhet är huvudsakligen av lokal natur, och den koncentreras i synnerhet till Mellanöstern.