Skyddspolisens broschyrer

Skyddspolisens broschyrer behandlar sådana teman inom Skyddspolisens verksamhetsområde som berör många människor.

Syftet med dessa anvisningar är att beskriva god praxis för att garantera din säkerhet, inklusive datasäkerhet, och din personliga integritet när du reser utomlands.