Lediga tjänster

Skyddspolisen har cirka 500 anställda.

Skyddspolisen är en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst med förnyelseförmåga och med sakkunskap som lägger grunden för Finlands nationella säkerhet.

Skyddspolisens uppgift är att inhämta information för att skydda den nationella säkerheten och att upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota statsskicket och samhällsordningen eller rikets inre eller yttre säkerhet.