Lediga tjänster

Skyddspolisens personal består av cirka 500 specialister på olika områden, i såväl polistjänster som civila tjänster.

Människor diskuterar med varandra i kontorets korridorer.

Skyddspolisen är en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst med förnyelseförmåga och med sakkunskap som lägger grunden för Finlands nationella säkerhet. 

Skyddspolisen har till uppgift att inhämta information för att skydda den nationella säkerheten samt att upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota samhällsordningen eller Finlands inre eller yttre säkerhet. 

Skyddspolisens personal består av cirka 500 specialister på olika områden, i såväl polistjänster som civila tjänster. Våra värden är laglighet, pålitlighet och kvalitet. Egenskaper som vi uppskattar hos vår personal är öppenhet för nya handlingssätt, flexibilitet och vilja att utveckla sig.