Hoppa till innehåll

Skyddspolisens nya organisation förbättrar underrättelseinhämtningen

Utgivningsdatum 2.1.2024 10.06
Pressmeddelande
Skyddpolisens huvudkvarter i Helsingfors.

Skyddspolisens organisationsändring trädde i kraft 1.1.2024. Målet är att den något modifierade organisationen ännu bättre ska stöda inhämtning av information och Skyddspolisens verksamhet som underrättelsetjänst. Biträdande chef Teemu Turunen har förordnats till Skyddspolisens tf. chef.

Skyddspolisens organisationsändring trädde i kraft 1.1.2024. Målet är att den något modifierade organisationen ännu bättre ska stöda inhämtning av information och Skyddspolisens verksamhet som underrättelsetjänst. I stället för de tidigare nio enheterna har Skyddspolisen nu åtta avdelningar: regionavdelningen, staben, förvaltning och utveckling, kontraterrorism, inhämtning av information, underrättelseinhämtning, säkerhetsutredningar och kontraspionage.

Avdelningarnas chefer:

  • Teemu Liikkanen regionavdelningen
  • Saana Nilsson staben
  • Teemu Lehti förvaltnings- och utvecklingsavdelningen
  • Risto Värtö kontraterrorism
  • Mikko Kurttila inhämtning av information
  • Pekka Hiltunen underrättelseinhämtning
  • Ilkka Hanski säkerhetsutredningar
  • Pertti Haaksluoto kontraspionage

Skyddspolisens organisation är offentlig bara på avdelningsnivå. Staben samt förvaltnings- och utvecklingsavdelningen är direkt underställda chefen, de övriga avdelningarna står under de biträdande cheferna.

Teemu Turunen verkar som tf. chef

Sedan Skyddspolisens nuvarande chef Antti Pelttari utsetts till riksdagens generalsekreterare från början av 2024 har biträdande chef Teemu Turunen förordnats till Skyddspolisens tf. chef. Turunen verkar som Skyddspolisens chef tills den nya chefen har utnämnts. Statsrådet utser den nya chefen efter föredragning av inrikesministern. Biträdande chef Jonna Turunen fortsätter i sin nuvarande uppgift.

Information

Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]