Säkerhetsutredningblanketter

Använd i första hand Skyddspolisens e-tjänst. Om det inte är möjligt kan du använda dig av tillgängliga blanketter på denna sida.

Säkerhetsutredningen av person

Så här fyller du i ansökan

1. Arbetsgivaren ska fylla i del A, dvs. första delen av ansökan.

A2: Ange namnet på din egen organisation och dina kontaktuppgifter.
A3: Välj vilken som är grunden för att ansöka om säkerhetsutredning.
A4: Vilken arbetsuppgift ska personen anställas för och hurdan information eller vilka lokaler får personen tillgång till? Fyll i varje punkt så att upplysningarna ger en så klar bild som möjligt av arbetsuppgifterna. Dessa upplysningar är en nödvändig förutsättning för att en säkerhetsutredning ska kunna utföras.

2. Arbetstagaren, dvs. den som utredningen gäller, ska fylla i delarna B, C, D och E. Förvissa dig om att arbetsgivaren fyllt i första delen av ansökan. 

C: Ifall ansökan gäller en normal säkerhetsutredning av dig och du har bott utomlands, fyll i del C.
D: Underteckna och dagteckna ansökan. Genom din underteckning ger du ditt samtycke till att en säkerhetsutredning ska utföras.
E: Bifoga till ansökan de begärda bilagorna. Vid behov be din arbetsgivare om råd.