Säkerhetsutredningar av företag söks vanligen av myndigheter

Ett företag kan ansöka om säkerhetsutredning avseende sig självt främst för internationell verksamhet.

En myndighet kan ansöka om säkerhetsutredning av ett företag, om

  • den avser att ingå avtal med företaget och handlingar som hör till säkerhetsklass I–III eller andra sekretessbelagda handlingar hanteras i samband med detta
  • företaget har verksamhet som anknyter till kärnämnestransporter, kärnanläggningar, tillverkning av sprängämnen eller transport av sprängämnen.

Ett företag kan ansöka om en säkerhetsutredning avseende sig självt, om det

  • behöver en utredning för att fullgöra en förpliktelse enligt lagstiftningen eller en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet
  • kan bli utsett att delta i ett projekt som ordnas av en internationell organisation, ett internationellt organ eller en utländsk myndighet eller i ett upphandlingsförfarande som ordnas i ett annat land 
  • inleder företagsverksamhet i ett annat land.

Av tabellen nedan framgår de olika situationer där en säkerhetsutredning av företag söks, vem som ansöker om utredningen och vem som gör utredningen.

 

Att ansöka om en säkerhetsutredning av företag

 

Diagram: ansökning om säkerhetsutredning av ett företag.

Tabellen är tillgänglig i pdf-format.