Beakta säkerheten när du reser

Resesäkerhetsfrågor lönar det sig att planera redan på förhand. För att hjälpa dig med detta har Skyddspolisen utarbetat anvisningar om resesäkerhet.

Blåa fönstrar i hamnen.

Om du arbetar till exempel inom politiken, den offentliga sektorn, forskningsvärden eller näringslivet, kan du på grund av din ställning vara intressant som underrättelsemål under dina resor. 

Det som gör dig intressant kan vara dokument eller elektronisk utrustning som du har med dig eller diskussioner som du för – per telefon eller öga mot öga. Du kan bidra till att skydda din organisations värdefulla information och den nationella säkerheten genom att vara omsorgsfull. För att hjälpa dig med detta har Skyddspolisen utarbetat anvisningar om resesäkerhet.

Tänk igenom informationssäkerhetsfrågor redan före resan 

Ta med dig på resan bara sådan information och utrustning som du absolut behöver. Undvik i synnerhet att ta med dig smarta anordningar av olika slag, såsom en dator, pekplatta, mobiltelefon eller smartklocka. Vi rekommenderar användning av separat reseutrustning. 

Uppdatera alltid utrustningen och apparna till de nyaste versionerna redan före resan. Aktivera kodlåset i apparaterna och välj kortast möjliga fördröjningstid för det. 

Beakta att gränsmyndigheterna i vissa länder har rätt att kontrollera innehållet i datorer och andra terminaler. Då måste utrustningen överlämnas till myndigheterna. När du är i destinationslandet faller du under de lokala myndigheternas behörighet. 

Var noga med informationssäkerheten när du reser

Lämna inte utan uppsikt elektronisk utrustning som du har med dig. Packa alla smarta enheter som du tar med dig i handbagaget. Det lönar sig inte att lämna elektronisk utrustning utan uppsikt ens i säkerhetsskåpet i hotellrummet. Om detta inte går att undvika, förvara utrustningen i en förseglingsbar säkerhetspåse.

Det lönar sig att använda sekretessfilter på din dator, pekplatta och mobiltelefon så att exempelvis den som sitter bredvid dig inte kan läsa texten på din skärm. Tänk också på att skydda skärmen för insyn från dem som sitter bakom dig.

Använd i första hand ditt eget mobilabonnemang för datakommunikation och använd alltid en säker VPN-tjänst som din arbetsgivare godkänt. Var särskilt försiktig när det gäller att koppla upp apparater mot öppna trådlösa wifi-nät exempelvis på hotell eller restauranger. Detta är speciellt viktigt om din elektroniska reseutrustning är kopplad till din e-post. 

Ställ om dina inställningar på mobiltelefonen och andra mobila apparater för att skydda din integritet. När du inte använder bluetooth, talstyrning eller taligenkänning, wlan- eller wifi-uppkoppling, lokaliseringstjänster, internetdelning eller surfzon, ställ av dessa funktioner. 

Tänk noga efter vad du publicerar på sociala medier

Överväg noga huruvida det lönar sig att dela information eller bilder på sociala medier under en tjänsteresa. Information och bilder som en gång publicerats på internet blir aldrig mer privata.

Om du bestämmer dig för att dela information eller bilder, berätta hellre vad du redan gjort än vad du tänker göra. Dela inte exakta uppgifter om var du befinner dig. Be de andra om tillstånd om du tänker dela information eller bilder som gäller dem. 

Var extra försiktig med hur du hanterar lösenord och användarnamn. Använd inte samma konton för olika tjänster. Använd tvåstegsverifiering för de mest kritiska tjänsterna.

De andras intresse för dig är inte alltid enbart välmenande

Utländska underrättelsetjänster är intresserade till exempel av olika delområden i den finländska politiken och av finländsk teknologi och dess utveckling. 

Om en okänd person kommer fram och vill tala om ditt jobb, kom i håg att det kan röra sig om också annat än uppriktig vilja att bekanta sig med dig. Överväg vad du berättar för någon du inte känner. Om en kontakt i jobbet vill föra förtroliga samtal med dig och frågar en mängd olika saker, kan personen vara även ute efter viss information om dig eller din organisation.

Tänk på möjligheten att det du säger spelas in och det du gör filmas på ett sätt som kan användas emot dig i ett senare skede. 

Också gåvor du får kan vara ett försök att påverka dig. Använd inte elektroniska apparater du eventuellt får till skänks. Sådana anordningar kan vara behäftade till exempel med sabotageprogram.

Mer information om resesäkerhet