Den globala lägesbilden av terrorism avspeglas i Finland

Radikal islamistisk terrorism är internationellt sett fortfarande ett stort terrorhot. Hotet från högerextrem terrorism har stärkts i västländerna.

 Illustration, teckning av världskartan med färg.

Det internationell sett allvarligaste terrorhotet utgörs av radikal islamistisk terrorism. Ur europeisk synvinkel är de huvudsakliga hoten terrororganisationerna Isil (även kallad IS) och al-Qaida samt aktörer med kopplingar till dessa.  Även enskilda individer och mindre grupper som inte är lierade med någon organisation utgör ett hot. 

Hotet från högerextrem terror har stärkts i västländerna under senare år. Uttryck för detta har varit att planerna på allvarliga och omfattande attacker har blivit allt vanligare. Det största hotet utgörs av enskilda aktörer. 

Terrorism baserad på andra ideologier är betydligt mer lokal till sin natur. Vänsterextrem terror mot myndigheter, banker och statliga intressen är till största delen begränsad till sydeuropeiska länder. Det förekommer separatistisk och annan terroristisk verksamhet i flera länder ute i världen, men den har ingen inverkan på Finlands nationella säkerhet. 

Hotet från högerextrem terror har vuxit i styrka 

Det högerextrema terrorhotet kommer i synnerhet från enskilda aktörer och smågrupper som får sin inspiration från propaganda i högerextrem nätmiljö och tidigare dåd. 

I den högerextrema ideologin accentueras sådant som rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Våldsdåden riktar sig vanligtvis mot religiösa och etniska minoriteter, men även politiker och andra som anses vara politiska motståndare är möjliga måltavlor. 

Som hjälpmedel föredrar högerextremister i synnerhet skjutvapen och sprängladdningar. Dessutom har ett växande intresse för hemmagjorda vapen, dvs. 3D-vapen, observerats förekomma inom den internationella extremhögern. 

Radikal islamistisk terrorism är fortfarande ett hot i Europa

Radikala islamistiska terrororganisationer har inspirerat enskilda anhängare och mindre grupper att utföra attacker i Europa. Attackerna har i huvudsak varit enkla till utförandet, men aktörerna är fortsatt intresserade även av mer komplicerade sätt att utföra gärningar och dåd. 

Konflikten i Syrien och Irak aktiverade radikala islamistiska nätverk i Europa kraftigt på 2010-talet. Mer än 5 000 utländska stridande från Europa reste till området för att ansluta sig till Isil eller al-Qaida. 

De långsiktiga konsekvenserna av det exceptionellt omfattande fenomenet med utländska stridande märks fortfarande. Stridserfarenheterna i konfliktområdet och även nätverk ökar terrorhotet också efter det att de stridande lämnat konfliktområdet. En del av dem som reste till Syrien och Irak har stannat kvar i området. 

Även radikalisering inom landet till exempel i fängelser upprätthåller terrorhotet. 

Instabilitet skapar utrymme för terrorism 

Långvariga konflikter, politisk instabilitet i regionen och utsiktslöshet utgör grogrund för våldsam religiöst färgad extremism i Mellanöstern och vissa länder i Asien. De yttersta orsaker som leder till våld mot regeringsföreträdare eller vissa befolkningsgrupper eller till och med till terrorism har ännu inte funnit sin lösning. 

I synnerhet Syrien och Irak har kommit att bli ett kärnområde för radikal islamistisk terrorism och terrororganisationer såsom Isil och al-Qaida. 

Al-Qaida och Isil är aktiva i Afghanistan och Pakistan. Efter talibanregimens maktövertagande har framför allt al-Qaidas handlingsutrymme i regionen vuxit tack vare de nära förbindelserna mellan terrororganisationen och regimen. Flera terrororganisationer är aktiva i södra och sydöstra Asien, och en radikal islamistisk ideologi är gemensam för största delen av dem. 

Kriget i Jemen har pågått i flera år, och i kombination med en svag regim möjliggör detta radikalislamistiska terrororganisationers verksamhet i landet. Verksamheten är främst lokal när det gäller al-Qaida på Arabiska halvön och Isil i Jemen, men båda organisationerna har som mål att attackera både regimer i regionen och västerländska intressen.

Stärkt radikalislamistisk närvaro i Afrika

Radikal islamistisk terrorism utgör en stor säkerhetsutmaning för östra Afrika, Sahel och norra Afrika. Den hotar också att spridas till andra delar av den afrikanska kontinenten. Det största hotet utgörs av Isil och al-Qaida samt mindre terrorgrupper som identifierar sig med dessa. 

Afrika söder om Sahara får en allt större betydelse som verksamhetsområde för al-Qaida och Isil. Den terroristiska verksamheten har ökat kraftigt i vissa delar av Sahel där flera omfattande attacker har utförts. I östra Afrika är den mest framträdande terroristgruppen al-Shabaab, som är en regional förgrening av al-Qaida.

Norra Afrika har varit ett av de mest framträdande utgångsområdena för terroristiska utländska stridande i olika konflikter.