Hoppa till innehåll

Skyddspolisen har flyttat från Bangatan

Utgivningsdatum 2.5.2023 14.20
Nyhet
Ett stort kontorsbyggnad i Helsingfors på adressen Skatuddskajen 3.

Skyddspolisen har ny besöksadress, men övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade.

Skyddspolisen har flyttat från sin traditionella adress på Bangatan 12. Skyddspolisen finns i tillfälliga lokaler tills myndigheten kan flytta in i ett nytt hus i Gardesstaden år 2025.

Skyddspolisen och dess föregångare hann vara på Bangatan i mer än etthundra år, men lokalerna har nu nått slutet av sin livscykel. Det gick inte längre att jobba där utan grundlig renovering.

Lokalerna på Bangatan övergår så småningom i hyresvärdens, dvs. Senatfastigheters besittning. Senatfastigheter beslutar i sinom tid om hur lokalerna ska användas i fortsättningen.

Skyddspolisen har ny besöksadress

Skyddspolisens tidigare besöksadress Bangatan 12 blir historia nu. Vår nya besöksadress är Skatuddskajen 3, 00160 Helsingfors.

Våra övriga kontaktuppgifter är oförändrade:
•    Postadress: PB 151, 00121 Helsingfors
•    Telefon (växel): 0295 480 131

Närmare upplysningar
Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]