Skyddspolisens organisation

Skyddspolisen leds av en chef med tre biträdande chefer som stöd. Skyddspolisens organisation består av nio enheter.

 Illustration - människor sitter vid bordet i mötesrummet.

Skyddspolisen har verksamhet i hela Finland

Skyddspolisen har verksamhet i hela landet. Huvudkontoret finns på Bangatan i Helsingfors. Den regionala enheten ansvarar för Skyddspolisens uppgifter utanför huvudstadsregionen tillsammans med de operativa enheterna.

 

 

Utanför huvudstadsregionen har Skyddspolisen åtta regionala kontor. De finns på följande orter: 

  • Åbo
  • Vasa
  • Tammerfors
  • Villmanstrand
  • Joensuu
  • Kuopio
  • Uleåborg
  • Rovaniemi 

De regionala kontoren är utmärkta på kartan. De ligger så gott som alla i anslutning till någon polisinrättning.

 

Flera tiotal anställda vid Skyddspolisen arbetar utanför Helsingfors. Den regionala organisationens uppgifter accentuerar behovet av lokalkännedom och samverkan med intressentgrupper, såsom företag och andra myndigheter, i synnerhet polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.