Skyddspolisens organisation

Skyddspolisen leds av en chef med två biträdande chefer som stöd. Skyddspolisens organisation består av nio enheter.

 Illustration - människor sitter vid bordet i mötesrummet.

Skyddspolisen har verksamhet i hela Finland

Skyddspolisen har verksamhet i hela landet. Huvudkontoret finns på Bangatan i Helsingfors. Den regionala enheten ansvarar för Skyddspolisens uppgifter utanför huvudstadsregionen tillsammans med de operativa enheterna.

 

Skyddspolisens organisation, en chef med två biträdande chefer. Nio enheter.

 

 

Utanför huvudstadsregionen har Skyddspolisen åtta regionala kontor. De finns på följande orter: 

  • Åbo
  • Vasa
  • Tammerfors
  • Villmanstrand
  • Joensuu
  • Kuopio
  • Uleåborg
  • Rovaniemi 

De regionala kontoren är utmärkta på kartan. De ligger så gott som alla i anslutning till någon polisinrättning.

Supo opererar överallt i Finland, en karta.

 

Flera tiotal anställda vid Skyddspolisen arbetar utanför Helsingfors. Den regionala organisationens uppgifter accentuerar behovet av lokalkännedom och samverkan med intressentgrupper, såsom företag och andra myndigheter, i synnerhet polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.