Skyddspolisen är expert på den nationella säkerheten

Sant eller falskt?

Det finns utländska spioner också i Finland.

De utländska underrättelsetjänsternas intresse för bland annat det politiska beslutsfattandet, den kritiska infrastrukturen, innovationer och försörjningsberedskapen i vårt land har ökat de senaste åren. I synnerhet de ryska och kinesiska underrättelsetjänsterna är intresserade av Finland. Utöver personbaserad underrättelseinhämtning är Finland föremål för cyberoperationer som syftar till att exempelvis komma åt information som finns i it-system eller att kartlägga tekniska miljöer.