Skyddspolisen är expert på den nationella säkerheten

Sant eller falskt?

Det finns utländska spioner också i Finland.