Skyddspolisen är expert på den nationella säkerheten

Sant eller falskt?

Alla anställda vid Skyddspolisen är poliser.