Skyddspolisen är expert på den nationella säkerheten

Sant eller falskt?

Skyddspolisens viktigaste uppgift är inte att lösa brott.