Skyddspolisen är expert på den nationella säkerheten

Sant eller falskt?

Eventuella brott jag begått som minderårig inverkar på huruvida jag klarar en säkerhetsutredning.