Skyddspolisen är expert på den nationella säkerheten

Sant eller falskt?

Skyddspolisen följer allas internettrafik i Finland.