Skyddspolisen i tal och siffror

År 2020 hade Skyddspolisen omkring 500 anställda i olika operativa uppgifter och specialistuppgifter. Allt fler av de anställda har civil bakgrund, men det finns också många med polisutbildning bland personalen.


Personal

505 personel i Supo som en teckning.

Säkerhetsutredningar

Teckning: säkerhetsutredningar i 2020.

Teckning: säkerhetsutredningar i 2010.

Finanser

En graf av Supos finansiering.

Förtroende

En graf av medborgarnas förtroende för Skyddspolisen.

 

Figurens information som text 

Personal 2020:

505 personer
Kvinnor 41 procent 
Män 59 procent 
Medelålder 42,3 år

Säkerhetsutredningar 2020:

Omfattande 567 
Normala 31 385 
Begränsade 40 235 
Anslutna* 16 162 

Sammanlagt 88 349 säkerhetsutredningar  

* Det behövs inte alltid göra en ny utredning ifall en persons arbetsuppgifter ändras. Om en person redan har en giltig utredning, kan den nya ansökan anslutas till en tidigare gjord utredning.

Finansiering som använts per räkenskapsår 2020 (miljoner euro M€):

Intäkterna under räkenskapsåret 7,9 M€
Budgetfinansiering som använts under räkenskapsåret 42,9 M€
(inklusive användning av överförda anslag från det föregående året)
Totalt 50,8 M€

Medborgarnas förtroende för Skyddspolisen:

En majoritet (91 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen. Hälften (50 %) har stort förtroende för Skyddspolisen, medan två av fem (41 %) har rätt stort förtroende för organisationen.