Skyddspolisen i tal och siffror

År 2019 hade Skyddspolisen omkring 440 anställda i olika operativa uppgifter och specialistuppgifter. Allt fler av de anställda har civil bakgrund, men det finns också många med polisutbildning bland personalen.

 Illustration - två människor talar i korridoren.

Av de anställda är cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor. Medelåldern är 43,1 år. 

Skyddspolisens budget för 2019 uppgick till cirka 50,9 miljoner euro.

 

 

Den växande budgeten och ökande personalresurserna återspeglar Skyddspolisens transformation från en säkerhetstjänst till en säkerhets- och underrättelsetjänst.