Skyddspolisen i tal och siffror år 2023

 

Personal

588 personer.

42,4 år medelålder.

69,2 % personal med akademisk examen.


Internationell korrespondens

22 000 internationella meddelanden (skickade och mottagna). 


Säkerhetsutredningar

Infografik av säkerhetsutredningar 2023.

Infografik av säkerhetsutredningar 2022.


Ekonomi

 

Infografik av finansiering 2022.

Figurens information som text

Säkerhetsutredningar 2022:

Omfattande 406 (412 år 2021). 
Normala 40 653 (36 734 år 2021). 
Begränsade 35 289 (35 566 år 2021). 
Anslutna* 20 681 (17 666 år 2021). 

Sammanlagt 97 029 säkerhetsutredningar (90 378 totalt år 2021).

* Det behövs inte alltid göra en ny utredning ifall en persons arbetsuppgifter ändras. Om en person redan har en giltig utredning, kan den nya ansökan anslutas till en tidigare gjord utredning.
 

Finansiering som använts per räkenskapsår 2022 (miljoner euro M€):

Intäkterna under räkenskapsåret 9,8 M€.

Budgetfinansiering som använts under räkenskapsåret 53,9 M€
(inklusive användning av överförda anslag från det föregående året).

Totalt 63,7 M€.