Skyddspolisen i tal och siffror år 2021

År 2021 hade Skyddspolisen omkring 500 anställda i olika operativa uppgifter och specialistuppgifter. Allt fler av de anställda har civil bakgrund, men det finns också många med polisutbildning bland personalen.

 

Personal

522 personer.

42,9 år medelålder.

62,8 % personal med akademisk examen.


Säkerhetsutredningar

 

Infografik om säkerhetsutredningar år 2021.

Infografik om säkerhetsutredningar år 2020.


Finanser

 

Infografik on finansiering i 2017-2021.


Förtroende

Infografik om fötroende för Skyddspolisen.


Figurens information som text 

 

Säkerhetsutredningar 2021:

Omfattande 412 (567 år 2020).
Normala 36 734 (31 385 år 2020). 
Begränsade 35 566 (40 235 år 2020). 
Anslutna* 17 666 (16 162 år 2020). 

Sammanlagt 90 378 säkerhetsutredningar (88 349 totalt år 2020).

* Det behövs inte alltid göra en ny utredning ifall en persons arbetsuppgifter ändras. Om en person redan har en giltig utredning, kan den nya ansökan anslutas till en tidigare gjord utredning.

Finansiering som använts per räkenskapsår 2021 (miljoner euro M€):

Intäkterna under räkenskapsåret 8,5 M€.
Budgetfinansiering som använts under räkenskapsåret 47,6 M€
(inklusive användning av överförda anslag från det föregående året).
Totalt 56,1 M€.

Medborgarnas förtroende för Skyddspolisen:

Största delen (89 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen. Två av fem (40 %) har stort förtroende för Skyddspolisen, medan en av två (49 %) har rätt stort förtroende för organisationen.

Förtroendet för Skyddspolisen är så gott som lika stort som för ett år sedan. Bara en av hundra finländare har inte det minsta förtroende för Skyddspolisen.