Om Skypo

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst underställd inrikesministeriet, som verkar både inom landet och utomlands. Dess uppgift är att förebygga och bekämpa de allra allvarligaste hoten gentemot den nationella säkerheten.