Skyddspolisens uppgift är att skydda den nationella säkerheten

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som avvärjer hot mot Finlands nationella säkerhet och tar fram unik information för att förebygga hot.

 Illustration - två människor vid dörren i grå betong trappan.

Om du kan inte se vår video om Skyddspolisens uppgifter på teckenspråk, var så vänlig och acceptera alla kakor. Knappen "Ändra inställningar för kakor" finns längst ned på sidan.

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som lyder under inrikesministeriet. Den har verksamhet både inom landet och utanför landets gränser. 

Skyddspolisen

  • inhämtar, analyserar och delger underrättelseinformation som beslutsunderlag
  • bekämpar terrorism
  • motverkar spionage
  • följer och bedömer hotet från inhemsk extremism
  • gör säkerhetsutredningar av personer som väljs till uppdrag som är viktiga med avseende på nationell säkerhet eller enskilda intressen av synnerligen stor betydelse.

Skyddspolisen har till uppgift att upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota statsskicket och samhällsordningen eller Finlands inre eller yttre säkerhet. 

Internationellt samarbete är en integrerad del av Skyddspolisens verksamhet

Internationellt samarbete är viktigt för alla underrättelsetjänster, även Skyddspolisen, som skaffar en del av den information den behöver genom detta samarbete. Information utbyts mellan säkerhetsmyndigheterna i olika länder på bilateral och multilateral basis.

Skyddspolisens viktigaste internationella samarbetspartner är de nordiska och övriga europeiska säkerhets- och underrättelsetjänsterna. Dessutom har Skyddspolisen kontakter även med utomeuropeiska tjänster.

Skyddspolisen deltar även i det traditionella internationella polissamarbetet inom den egna verksamhetssektorn, men i stället för brottsutredning ligger fokus då på underrättelseverksamhet.