Syftet med flyktingspionage är att tysta ner och kontrollera

Auktoritära stater kan spionera på sina medborgare som bosatt sig i Finland om staterna anser deras verksamhet som ett hot mot staterna själva.

Illustration blå metall staket.

Med flyktingspionage avses verksamhet där utländska myndigheter försöker spionera på och kontrollera personer som är bosatta i Finland. Skyddspolisen får varje år kännedom om flyktingspionagefall där en utländsk underrättelsetjänst inhämtar information om det ifrågavarande landets tidigare eller nuvarande medborgare som bor i Finland.

Oftast riktas spionaget mot personer som i sitt tidigare hemland hör till den politiska oppositionen, en etnisk eller religiös minoritet eller annan typ av gruppering med verksamhet som det spionerande landet betraktar som ett hot mot sig självt.

Metodarsenalen omfattar hotelser, mutor och utpressning gentemot offret och hens närstående

Auktoritära stater kan genom påtryckningar, mutor och utpressning försöka få sina medborgare som flyttat utomlands att förse det förra hemlandet med uppgifter om aktörer som landet anser som ett hot, till exempel i fråga om den politiska oppositionen, etniska grupper eller separatistgrupper. Att få finskt medborgarskap skyddar inte offren mot risken för att utsättas för flyktingspionage.

Påtryckningarna kan riktas mot personen själv eller mot hens familjemedlemmar eller andra närstående som bor kvar i personens förra hemland. Påtryckningar kan även användas för att få målpersonen för flyktingspionage att återvända till sitt förra hemland där hen till exempel kan bli fångad genast efter inresan i landet.

Utöver spionage kan det vara fråga om trakasserier. Genom hotelser och trakasserier kan en diasporamedlem tubbas att avstå från politisk, religiös eller organisationsverksamhet som motverkar regimen av det tidigare hemlandet.

Flyktingspionage hotar såväl Finlands suveränitet som offrens säkerhet

I flyktingspionage är det fråga om utländsk underrättelseverksamhet som hotar såväl Finlands suveränitet som integriteten och säkerheten för målpersonerna och deras närstående. Finskt medborgarskap skyddar inte offren mot risken för att utsättas för flyktingspionage.

Som Skyddspolisen ser det, borde flyktingspionage kriminaliseras. Klassificering av flyktingspionage som ett brott som hör under allmänt åtal skulle göra det möjligt att döma gärningspersoner till straff. Till exempel i Sverige har flyktingspionage kriminaliserats.