Säkerhetsutredningarna

Syftet med säkerhetsutredningsförfarandet är att förebygga verksamhet som kan äventyra den nationella säkerheten. Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar av personer och företag.