Ansöker du om en säkerhetsutredning?

Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar bara när det finns laglig grund för att göra en sådan.

Illustration säkerhetsutredningskund.

1. Ansökan om att bli säkerhetsutredningskund 

Säkerhetsutredningar görs endast för organisationer vars anställda har tillträde till lokaler som är viktiga för den nationella säkerheten eller behandlar sekretessbelagd information. 

2. Din organisation godkänns som kund 

När din organisation godkänts som säkerhetsutredningskund, får du ett informationspaket om förfarandet. En kontaktperson vid Skyddspolisen utses för din organisation. Kontaktpersonen hjälper dig i frågor som gäller utredningar. 

3. Säkerhetsutredningar börjar göras 

Börja med att informera den person som utredningen gäller om den planerade säkerhetsutredningen och om samtyckesförfarandet. Personen ska ge sitt samtycke till utredningen. I första hand ska samtycket ges elektroniskt, men vid behov kan det också göras skriftligt. Kontrollera att den arbetstagare som utredningen gäller fyller i alla nödvändiga uppgifter. 

4. Ansökan om säkerhetsutredning kommer till Skyddspolisen 

Skyddspolisen har som mål att 90 procent av säkerhetsutredningarna blir genomförda inom två månader. Kontrollera att ansökan innehåller alla uppgifter. Bristfälliga ansökningsuppgifter och begäran om komplettering kan fördröja färdigställandet av utredningen. 

5. Utredning blir klar 

Skyddspolisen informerar din organisation om resultatet av utredningen. Din organisation är skyldig att underrätta den person som utredningen gäller om resultatet. Utredningen är inte bindande för din organisation – det slutliga beslutet om rekrytering fattas alltid av arbetsgivaren. 

6. En säkerhetsutredning gäller i högst fem år 

En säkerhetsutredning är giltig i fem år eller den ansökta tiden. Under denna tid gäller också tillförlitlighetskontrollen. Om det har gjorts en utredning om målpersonens utländska bindningar, är hen skyldig att anmäla väsentliga förändringar i dem. Kom ihåg att meddela Skyddspolisen om det anställningsförhållande som utredningen gjordes för upphör.