Arbetsgivaren ansöker om en säkerhetsutredning av en arbetstagare

Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar bara när det finns laglig grund för att göra en sådan.

Det är för det mesta en arbetsgivare som ansöker om en utredning vid en förestående rekrytering. Kunderna hos Skyddspolisens enhet för säkerhetsutredningar är den organisation som beställer en utredning, dvs. i de flesta fall en arbetsgivare. Den som säkerhetsutredningen gäller (målpersonen) är den person som utredningen görs av. 

Säkerhetsutredningslagen anger noga de situationer där en arbetsgivare får ansöka om att Skyddspolisen ska göra en säkerhetsutredning av person om en arbetstagare. Situationerna anknyter till i lagen nämnda uppgifter och intressen som ska skyddas, såsom statens säkerhet, beredskap för undantagsförhållanden och allmän säkerhet. 

Säkerhetsutredningar görs av personalen vid ministerier och inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Ministerierna, riksdagens kansli, republikens presidents kansli och ämbetsverk under inrikesministeriet, såsom polisen, är fasta kunder hos Skyddspolisen när det gäller säkerhetsutredningar. Det görs i regel alltid en säkerhetsutredning av deras anställda i samband med en rekrytering. 

I vissa fall kan en säkerhetsutredning göras redan när någon söker sig till ett visst yrkesområde, exempelvis av dem som blir antagna till Polisyrkeshögskolan.

Säkerhetsutredningar om andra anställda inom staten och vid företag görs efter prövning

Skyddspolisen gör säkerhetsutredningar också om andra statsanställda vars arbetsuppgifter är viktiga för statens säkerhet. 

Säkerhetsutredningar kan göras om anställda vid privata företag, om företaget har verksamhet till exempel inom energiproduktion, transporter eller telekombranschen eller är ett stort exportföretag. Även underleverantörer till sådana företag, exempelvis inom it-sektorn, kan omfattas av säkerhetsförfarandet.