Terrorismin uhka on tasolla kohonnut

Terrorismin uhka on edelleen neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on Suomessa noin 350. Todennäköisimmän isku-uhkan aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät. Suurin osa terrorismiin kytkeytyvästä toiminnasta Suomessa on tukitoimia, kuten varainkeruuta ja ideologian levittämistä verkossa.

Tumma iltakuva Helsingistä.

Väkivallan uhkaa aiheuttaa äärioikeistolainen terrorismi

Äärioikeistolaisen terrorismin kannattajat ovat saaneet vaikutteita esimerkiksi yhteiskuntajärjestyksen väkivaltaiseen romahduttamiseen tähtäävästä Siege-kulttuurista. He näkevät aseelliset iskut keskeisenä keinona yhteiskunnan romahduttamisen kiihdyttämisessä. He kuuluvat verkkoyhteisöihin, joissa ihannoidaan äärioikeistolaisia joukkoampujia, kannustetaan iskujen toteuttamiseen ja jaetaan materiaalia iskujen suunnitteluun

Rahoitus on keskeinen radikaali-islamistisen terrorismin tukimuoto Suomessa

Terrorismin rahoituksesta on kyse silloin, kun hankittua tai kerättyä rahaa välitetään henkilöille, jotka kytkeytyvät terroristiseen toimintaan. Rahoitus on keskeinen radikaali-islamistisen terrorismin tukimuoto Suomessa. Varoja voidaan hankkia esimerkiksi lahjoituksina. Omaisuusrikoksilla, laittomalla kaupalla ja suojelurahojen keräämisellä hankittuja varoja pyritään usein pesemään laillista liiketoimintaa hyödyntämällä: varat siirretään virallisesti rekisteröidyn yrityksen tilille jollakin liiketoiminnalta näyttävällä syyllä ja edelleen yrityksen tililtä maahan, jossa on joko löyhempi pankkivalvontajärjestelmä tai suoraa terroristista toimintaa.

Digitaalisen rahansiirron käyttö ja virtuaalivaluuttojen yleistyminen ovat vaikuttaneet epävirallisen pankki- ja rahansiirtopalvelusektorin vahvistumiseen. Terroristisen toiminnan rahoitus on kansainvälinen ja talousalueiden rajat ylittävä ilmiö. Terroristiset toimijat voivat kerätä yksittäisessä maassa merkittäviäkin määriä rahoitusta ilman, että kyseisen maan terrorismiuhka kohoaa.

Terrorismin rahoituksessa hyödynnetään myös kolmatta sektoria. Rahaa voidaan lähettää esimerkiksi nimellisesti voittoa tavoittelemattoman säätiön kautta suoraan terroristiselle toimijalle. Varoja voidaan siirtää myös ulkomailla olevalle ihmiselle, joka välittää ne terroristiselle toimijalle suoraan, liiketoiminnan kautta tai kolmannen sektorin välityksellä.

Moniviranomaisyhteistyö on keskeisessä asemassa terrorismirahoituksen jäljittämisessä. Suojelupoliisi tekee asiassa yhteistyötä niin kansainvälisesti kuin kotimaassa, muun muassa Keskusrikospoliisin ja Tullin kanssa.


Todennäköisyyttä kuvaavat termit

Erittäin epätodennäköinen 5 %
Epätodennäköinen 20 %
Todennäköinen 75 %
Erittäin todennäköinen 90 %

Raportissa käytetyt aikamääreitä kuvaavat termit

Lähitulevaisuudessa 0–6 kk
Lyhyt aikaväli 6 kk–2 v
Keskipitkä aikaväli 2–5 v
Pitkä aikaväli yli 5 v