Terrorismi

Suomessa kansallinen terrorismin uhkataso on pysynyt neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut.

Kuvituskuva.

Vaikka kuolonuhreja vaativien terrori-iskujen määrä länsimaissa on vähentynyt 2010-luvun puolivälistä, erityisesti yksittäiset toimijat muodostavat edelleen merkittävän ja vaikeasti torjuttavan isku-uhkan. Vuonna 2022 terroristisena tutkittavia yksittäisten toimijoiden väkivallantekoja on tapahtunut toistaiseksi esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Laajamittaisia iskuja pyrkivät ennen kaikkea toteuttamaan radikaali-islamistiset ja äärioikeistolaiset terroristit. Vastaava uhka vallitsee myös Suomessa, jossa Suojelupoliisi on tunnistanut henkilöitä, joilla on todennäköisesti kyky ja halu toteuttaa väkivaltaisia iskuja. 

Sota ei ole juuri vaikuttanut terrorismin uhkaan Suomessa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei ole merkittävästi vaikuttanut terrorismin uhkaan Suomessa tai muualla länsimaissa, mutta se on herättänyt kiinnostusta ääritoimijoiden keskuudessa. Joitain äärioikeistolaisia vapaaehtoisia on matkustanut länsimaista Ukrainaan vuoden 2022 helmikuusta alkaen. Kaikki heistä eivät todennäköisesti osallistu aseelliseen toimintaan, vaan osa keskittyy esimerkiksi materiaalisen tuen toimittamiseen. Pääasiallisesti kyse on Ukrainaa tukevasta toiminnasta.  Suojelupoliisi on tunnistanut yksittäisiä Suomesta lähteneitä äärioikeistolaisia. Vaikka Venäjän hyökkäyssota ei ole vetänyt puoleensa merkittävää määrää ääritoimijoita, liittyy yksittäistenkin henkilöiden matkustamiseen potentiaalisia radikalisoitumisuhkia. 

Suomen radikaali-islamistisessa toimintaympäristössä terroristijärjestöt ”Islamilainen valtio” (Isil) ja al-Qaida ovat edelleen olennaisimpia innoittajia. Eurooppaan kohdistuvien iskujen sijaan järjestöjen toiminta painottuu epävakaille alueille Aasiassa ja Afrikassa. Isilin ja al-Qaidan keskeisimpiä johtajia kuten Abu Ibrahim al-Qurashi ja Ayman al-Zawahiri on surmattu vuonna 2022. Kuolemat eivät todennäköisesti merkittävästi vaikuta terroristijärjestöjen toimintakykyyn tai niiden aiheuttamaan uhkaan Euroopassa tai konfliktialueilla.

Julkisessa keskustelussa on käsitelty viime aikoina Kurdistanin työväenpuoluetta (PKK). Järjestön muodostama terrorismin uhka Suomessa on säilynyt matalana. 

Arvio 

Suomessa isku-uhkan muodostavat pääasiallisesti äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt sekä toisaalta salassa toimivat pienryhmät.

Lyhyellä aikavälillä sota Ukrainassa mahdollisesti kasvattaa suomalaisen äärioikeiston väkivaltakyvykkyyttä.

On epätodennäköistä, että keskeisten radikaali-islamististen terroristien kuolemat johtavat merkittäviin kostotoimiin tai terrori-iskuihin konfliktialueiden ulkopuolella. On kuitenkin mahdollista, että yksittäiset aatteen kannattajat inspiroituvat radikaali-islamistisia järjestöjä vastaan tehdyistä toimista. Pidemmällä aikavälillä terroristijärjestöjen toimintavapauden kasvu konfliktialueilla todennäköisesti voimistaa myös Eurooppaan kohdistuvaa terrorismin uhkaa. 


Todennäköisyyttä kuvaavat termit

Erittäin epätodennäköinen 5 %
Epätodennäköinen 20 %
Todennäköinen 75 %
Erittäin todennäköinen 90 %

Raportissa käytetyt aikamääreitä kuvaavat termit

Lähitulevaisuudessa 0–6 kk
Lyhyt aikaväli 6 kk–2 v
Keskipitkä aikaväli 2–5 v
Pitkä aikaväli yli 5 v