Kansallisen turvallisuuden katsaus 2021

Kansallisen turvallisuuden katsauksessa tarkastellaan Suojelupoliisin toimialaan kuuluvia ilmiöitä ja arvioidaan niiden kehitystä.

Kuvituskuva: katsauksen kannessa ruskeasävyisen nosturin siluetti.

Suomeen kohdistuva tiedustelu ja vaikuttaminen 

Pitkäjänteisen henkilötiedustelun avulla tiedustelupalvelut pyrkivät hankkimaan Suomesta luotettavaa ja ennakoivaa tietoa, jota ei ole muuten saatavilla. Esimerkiksi merkittävien poliittisten kantojen valmistelu ja huipputeknologia ovat aktiivisen kiinnostuksen kohteena.

Kyberuhkat

Kyberuhkista keskeisin on valtiollinen kybervakoilu. Suomeen kohdistuu jatkuvia kybervakoiluyrityksiä, eikä toiminnan odoteta laantuvan pitkälläkään aikavälillä.

Terrorismi

Pääasiallisen terrorismin uhkan Suomessa aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat henkilöt ja pienryhmät. Merkittävä osa toiminnasta, kuten verkostoituminen, tapahtuu internetissä ja viestintäsovelluksissa.

Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhkat

Kriittinen infrastruktuuri on ulkomaisen tiedustelutoiminnan pitkän aikavälin kohteita Suomessa. Myös legitiimi toiminta, kuten yritysostot ja yhteiset hankkeet, voi luoda itsevaltaisille valtioille pääsyn Suomen kriittiseen infrastruktuuriin.

Kaksikäyttötuotteet ja joukkotuhoaseet

Suomea ja suomalaistoimijoita pyritään hyödyntämään joukkotuhoaseiden ja niiden komponenttien hankinnassa. Suomen rooli pysyy todennäköisesti lyhyellä aikavälillä muuttumattomana kaksikäyttötuotteiden hankintaketjussa.


Kansallisen turvallisuuden katsauksessa tarkastellaan vuosittain Suojelupoliisin toimialaan kuuluvia ilmiöitä ja arvioidaan niiden kehitystä.