Oikeutesi turvallisuusselvityksessä

Turvallisuusselvityksen tekeminen vaatii aina suostumuksesi. Sinusta ei koskaan tehdä turvallisuusselvitystä tietämättäsi.

Sinusta voidaan tehdä henkilöturvallisuusselvitys esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä vain silloin, kun lakiin kirjatut edellytykset täyttyvät. Turvallisuusselvityksen tekemisestä ilmoitetaan työnhakijalle etukäteen esimerkiksi tehtävän hakuilmoituksessa.

Voit antaa suostumuksesi selvityksen tekemiseen Suojelupoliisin sähköisessä asiointipalvelussa tai allekirjoittamalla turvallisuusselvityslomakkeen. Työnantajasi tai rekrytoiva työnantaja antaa sinulle tähän ohjeet.

Kenelläkään ei ole velvollisuutta antaa suostumusta turvallisuusselvityksen tekemiseen. Turvallisuusselvityksen tekeminen voi kuitenkin olla edellytys rekrytointipäätökselle.

Turvallisuusselvityksessä käytetään vain lain sallimia tiedonhankintakeinoja 

Suojelupoliisi voi kerätä turvallisuusselvitystä varten tietoa neljällä tavalla:

  • pyytämällä sinua täyttämään turvallisuusselvityslomakkeet
  • hakemalla tietoa rekistereistä (esimerkiksi väestörekisteri, rikosrekisteri)
  • pyytämällä tietojasi esimerkiksi muilta suomalaisilta ja ulkomaisilta viranomaisilta sekä luotto- ja rahoituslaitoksilta, kuten pankeilta
  • haastattelemalla sinua.

Esimerkiksi puhelintasi ei koskaan kuunnella eikä tietoliikennettäsi seurata. Ne eivät ole sallittuja tiedonhankintakeinoja turvallisuusselvityksessä.

Suojelupoliisi harkitsee tapauskohtaisesti löydettyjen tietojen ilmoittamisen

Jos turvallisuusselvityksesi yhteydessä selviää, että olet syyllistynyt rikokseen tai sinua epäillään rikoksesta, Suojelupoliisi harkitsee aina tapauskohtaisesti asian ilmoittamista työnantajalle. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa se, minkä ikäinen olet ollut rikoksen tehdessäsi ja kuinka kauan rikoksesta on kulunut aikaa. Myös rikoksen merkitystä juuri hakemaasi tehtävää ajatellen punnitaan.

Sama tapauskohtainen harkinta tehdään, jos turvallisuusselvityksessä löytyy muuta huomautettavaa, kuten maksuhäiriömerkintä tai ulosotossa olevia velkoja.

Sinulla on oikeus tietää turvallisuusselvityksesi lopputulos

Saat tiedon turvallisuusselvityksen valmistumisesta ja sen lopputuloksesta pääsääntöisesti työnantajaltasi tai rekrytoivalta työnantajalta. Jos selvityksessä ei löytynyt mitään huomautettavaa, Suojelupoliisi ei ilmoita työnantajalle tietojasi. Valtaosassa turvallisuusselvityksistä ei löydy mitään ilmoitettavaa.

Jos Suojelupoliisi antaa työnantajallesi tai rekrytoivalle työnantajalle kirjallisen ilmoituksen turvallisuusselvityksessä esiin tulleista asioista, työnantajan on annettava ilmoitus tai sen kopio nähtäväksesi. 

Turvallisuusselvityksen tiedot voivat perustua myös sellaisiin rekistereihin, joihin sinulla selvityksen kohteena ei ole tarkastusoikeutta. Voit tarvittaessa pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan puolestasi, että tietojasi on käytetty lain mukaan oikein.

Työnantaja ei saa säilyttää kirjallista ilmoitusta yli puolta vuotta. Sen jälkeen ilmoitusta voi pyytää nähtäväksi Suojelupoliisilta. Suojelupoliisi hävittää selvityksen tiedot turvallisuusselvitysrekisteristä viimeistään kolme vuoden kuluttua selvityksen voimassaolon päättymisestä. 

Jos haluat tarkastaa ilmoituksen jossakin Suojelupoliisin toimipaikoista, ota yhteyttä ensin Suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikköön tarkastusajan ja -paikan sopimiseksi. Pyynnön voi tehdä osoitteeseen [email protected].