Isil ja al-Qaida ovat merkittävimmät radikaali-islamistiset toimijat

Väkivaltainen radikaali-islamistinen liikehdintä muodostaa globaalisti merkittävimmän terrorismin uhkan. Terroristijärjestöt Al-Qaida ja Isil ovat keskeisimmät väkivaltaiset radikaali-islamistiset toimijat.

Kuvituskuva ruskea talon seinä.

Radikaali-islamismi tavoittelee islamin oppien mukaan johdetun ideaalivaltion luomista. Radikaali-islamismissa ei nähdä mahdollisuuksia uudistaa nykyistä yhteiskuntaa toivottuun suuntaan, vaan maallistuneet hallintorakenteet täytyy hajottaa ja yhteiskunta järjestää kokonaan uudella tavalla. 

Jotkut radikaali-islamistiset toimijat ovat myös valmiita käyttämään väkivaltaa päästäkseen tavoitteeseensa. Suojelupoliisin kiinnostus kohdistuu väkivaltaiseen radikaali-islamistiseen toimintaan.

Isilillä ja al-Qaidalla on laajat kansainväliset verkostot 

Väkivaltaisessa radikaali-islamistisessa liikehdinnässä merkittävimmät toimijat kansainvälisesti ovat terroristijärjestöt al-Qaida ja Isil. Useat radikaali-islamistiset järjestöt Aasiassa tai Afrikassa ovat vannoneet uskollisuutta toiselle niistä. Al-Qaidalla ja Isilillä on laajat kansainväliset verkostot.  

Molemmat järjestöt edustavat sunnalaista radikaali-islamistista ideologiaa, mutta niiden ajattelussa ja toiminnassa on myös eroja. Al-Qaida ja Isil kilpailevat keskenään. Molempien järjestöjen tavoite on luoda lopulta islamilainen valtio eli kalifaatti, mutta al-Qaida ja Isil pyrkivät tähän tavoitteeseen eri tavoin. 

Isil on pyrkinyt saamaan haltuunsa maa-alueita tehdäkseen niistä osan niin sanottua kalifaattiaan. Selvin esimerkki tästä nähtiin Syyriassa ja Irakissa, jossa Isil onnistui pitämään maa-alueita hallussaan hetkellisesti. Al-Qaidalle globaali kalifaatti on lähinnä pitkän tähtäimen tavoite. Järjestö pyrkii ensisijaisesti tukemaan paikallisia alajärjestöjään aluevaltausten sijaan.

Radikaali-islamististen järjestöjen ajattelu ei edusta valtavirtaa muslimimaissa

Radikaali-islamistiset terroristijärjestöt kuten al-Qaida ja Isil näkevät taistelevansa islamin rappeutumista vastaan. Järjestöjen mukaan islamia heikentävät sen viholliset eli kristityt ja juutalaiset, mutta myös ne muslimit, jotka eivät kannata oikeanlaista uskontulkintaa.

Radikaali-islamististen terroristijärjestöjen mukaan äärimmäisen väkivallan käyttäminen on tarpeellista ja hyväksyttyä, jotta viholliset saadaan häädettyä muslimienemmistöisistä maista. Järjestöjen ajattelu ei edusta valtavirtaa muslimimaissa.

Isil suhtautuu jyrkemmin muslimeihin, joiden se ei katso noudattavan puhdasoppista uskonnon tulkintaa. Isil pyrkii pääsemään eroon kaikista, joita se pitää harhaoppisina. Al-Qaida keskittyy voittamaan paikallisväestöjen sympatiat puolelleen.

Isil on ottanut erityisesti erilaista uskontulkintaa edustavat shiiamuslimit keskeiseksi väkivallan kohteeksi. Myös al-Qaida pitää shiiamuslimeja harhaoppisina, mutta suhtautuu asiaan käytännöllisemmin, sillä se ei halua kääntää paikallisväestöä itseään vastaan. 

Muut radikaali-islamistiset toimijat 

Useissa maissa on kansallisia toimijoita, joiden ajattelussa yhdistyvät nationalistiset tavoitteet ja radikaali-islamistinen ajattelu. Tällaisten toimijoiden tavoitteet ovat ensisijaisesti paikallisia ja niiden väkivaltainen toiminta keskittyy yleensä pääasiassa lähialueille. 

Myös radikaalishiialaisesta ajattelusta kumpuaa aseellista ja terroristista toimintaa. Radikaalishiialaisten järjestöjen väkivaltainen toiminta on pääosin paikallista ja keskittyy erityisesti Lähi-itään.