Tiedustelu ja vaikuttaminen

Suomelle merkittävimmän tiedustelun ja valtiollisen vaikuttamisen uhan muodostavat Venäjä ja Kiina.

Kuvituskuva.

Venäjän tiedustelupalveluiden tiedonhankinnan päämenetelmä on diplomaattipeitettä hyödyntävä pitkäjänteinen henkilötiedustelu. Läntisen tiedusteluyhteistyön avulla henkilötiedustelun toimintaedellytyksiä on kuitenkin kyetty tehokkaasti heikentämään. Kyberympäristöstä Venäjän tiedustelupalvelut ovat pyrkineet hankkimaan tietoa erityisesti muiden valtioiden ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta yrittämällä tunkeutua tietojärjestelmiin, joissa kohdevaltioiden päätöksiä valmistellaan. 

Kotimaassaan Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut kohdistavat aiempaa enemmän tiedonhankintaa ulkomaalaisiin ja heidän tapaamiinsa Venäjän kansalaisiin. Myös länsimaissa työskentelevät venäläiset ovat kotimaassa vieraillessaan tiedonhankinnan kohteina. 

Venäjän tiedustelun väkivaltaisesta toiminnasta Euroopassa on selkeää näyttöä. Sen kohteina ovat olleet asevarastot, hallinnon vastustajat ja Venäjän pettureiksi nimeämät henkilöt. Vastaavien iskujen todennäköisyys Suomessa on vähäinen. 

Nato-jäsenyys tekee Suomesta entistä kiinnostavamman tiedustelun kohteen

Tuleva Nato-jäsenyys tekee Suomesta Venäjälle aiempaa kiinnostavamman tiedustelun ja vaikuttamisen kohteen. Erityisen mielenkiinnon kohteena on se, millaiseksi sotilaallisesti liittoutuneen Suomen politiikka muotoutuu. Venäjän arvio siitä millainen Naton jäsen Suomi on määrittää vaikuttamistoiminnan tavoitteita ja keinoja. Suomi esitetään vihamielisen liittokunnan jäsenenä, jonka sijainti Venäjän lähialueella konkretisoi maan hallinnon viestimää Naton laajentumisen uhkaa. 

Toistaiseksi Venäjän reaktiot Suomen Nato-jäsenyysprosessiin ovat olleet maltillisia eikä maahamme ole kohdistunut poikkeuksellista vaikuttamista päätöksenteon ja liittymisilmoitusta seuraavan ratifiointikierroksen aikana. 

Kiinan Suomeen kohdistama tiedustelu jatkuu aktiivisena sekä henkilötiedustelun keinoin että kybervakoiluyrityksinä. Tiedustelun kohteina ovat esimerkiksi huipputeknologia, arktinen alue ja poliittinen päätöksenteko. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vaikuttanut merkittävästi Kiinan Suomeen kohdistuvaan tiedusteluun ja vaikuttamiseen.

Kiinan kommunistisen puolueen valta ulottuu yhä syvemmälle maan yhteiskunnassa, mikä kasvattaa riskejä myös taloudellisessa ja tieteellisessä toiminnassa. Kiinan kehitykselle keskeistä mutta mahdollisesti vientivalvonnan alaista teknologista osaamista siirretään maahan esimerkiksi yritysostojen sekä tutkimusyhteistyön avulla. Kiinan asevoimien tai maan kansallisen puolustuksen tieteen, teknologian ja teollisuuden viraston alaisuudessa on Kiinassa kymmeniä yliopistoja, ja niistä tulevia tutkijoita on myös Suomessa. 

Hankittaessa kiinalaista informaatioteknologiaa on riskiarviossa olennaista arvioida laitteella käsiteltävän tiedon luottamuksellisuuden vaatimuksia. Kiinalaisilla laitevalmistajilla on velvoite avustaa tarvittaessa maan tiedustelupalveluita, joiden tehtäviin kuuluu länsimaihin kohdistuva kybervakoilu. 

Venäjän ja Kiinan lisäksi monet muut autoritäärisesti johdetut valtiot harjoittavat Suomessa peiteltyä tiedustelua ja vaikuttamista. Toiminta kohdistuu pääosin näistä maista lähtöisin oleviin ihmisiin, jotka oleskelevat Suomessa. 

Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuu kohonnut uhka

Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva tiedustelun ja vaikuttamisen uhka on kohonnut sekä fyysisessä että kyberympäristössä Venäjän hyökkäyssodan sekä Suomen Nato-jäsenyysprosessin myötä. Infrastruktuurin toiminnan lamauttava vaikuttaminen ei silti ole lähitulevaisuudessa todennäköistä.

Kriittisen infrastruktuurin toimintaan vaikuttavat myös raaka-aineiden saatavuuden ja globaalien tuotanto- ja toimitusketjujen häiriöt. Venäjän hyökkäyssota häiritsee suoraan joidenkin raaka-aineiden ja jalostettujen materiaalien tuotantoketjuja. Suomessa keskeisin vaikutus on energian sekä jalostettujen materiaalien hintojen nousu, mutta tuotantoketjujen häiriöt voivat vaikuttaa sodan pitkittyessä myös kriittisen infrastruktuurin ylläpidettävyyteen. 

Omistusten tai palveluntuottajana toimimisen kautta autoritaarisesta valtiosta tuleva organisaatio voi saada pääsyn ja vaikutusvaltaa suomalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin. Riskinä on, että autoritaarisen valtion viranomaiset hankkivat tätä kautta tietoa suomalaisen yhteiskunnan kriittisten palveluiden tai esimerkiksi viranomaisten toiminnasta. Kriittisissä tehtävissä Suomessa työskenteleviin Venäjän kansalaisiin voi myös kohdistua Venäjän viranomaisten painostusta.

Suomesta ja suomalaistoimijoiden avulla hankitaan joukkotuhoaseiden valmistuksessa tarvittavia komponentteja, kuten kaksikäyttötuotteita, joita voidaan siviilikäytön lisäksi käyttää myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Vientirajoitusten kiertämisessä hyödynnetään yksittäisiä yrityksiä ja hankintaverkostoja, mutta myös tutkimusyhteistyötä. 

Venäjä tavoittelee vientirajoitusten piirissä olevia tuotteita ja komponentteja rajoitusten ohi. Sen on todennäköisesti mahdollista kiertää rajoituksia kolmansien maiden kautta. On kuitenkin epätodennäköistä, että Venäjä pystyisi kattavasti korvaamaan aiempaa teknologiatuontia lännestä. 

Arvio

Venäjän tiedustelupalvelut pyrkivät todennäköisesti muokkaamaan toimintaansa vastaamaan paremmin muuttuneisiin olosuhteisiin. Venäjä suuntaa tiedusteluaan todennäköisesti aiempaa enemmän kyberympäristöön. On myös todennäköistä, että Venäjän harjoittaman yritysvakoilun uhka kasvaa, koska maalla on tarve käynnistää korvaavaa huipputeknologian tuotantoa. On mahdollista, että Venäjä yrittää hankkia Natoa koskevaa tietoa Suomen kautta. 

Korkea teknologia ja siihen liittyvä osaaminen tulevat poliittisen päätöksenteon ohella erittäin todennäköisesti säilymään Kiinan tiedustelun keskeisinä kohteina. 

Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhka pysyy kohonneena lähitulevaisuudessa. Tuotanto- ja toimitusketjujen häiriöt muodostavat todennäköisen haavoittuvuuden lyhyellä aikavälillä. 

Länsimaiden asettamat teknologian vientirajoitukset tulevat lyhyellä aikavälillä vaikeuttamaan merkittävästi Venäjän teknologiasektorin ja teollisuuden toimintaa. Vientirajoitusten kiertämiseen tähtäävä toiminta jatkuu Suomessa erittäin todennäköisesti keskipitkällä aikavälillä. 

 

Kyberympäristössä myös muita uhkia kuin kybervakoilua ja -vaikuttamista

Palvelunestohyökkäykset ovat mielenilmauksia verkossa, jotka ruuhkauttavat pääsyn kohteena olevaan verkkopalveluun. Toisin kuin mielenosoitukset, palvelunestohyökkäykset voi automatisoida, jolloin ne eivät olennaisesti kuluta tekijän resursseja. Venäläisperäisten palvelunestohyökkäysten tarkoituksena on aiheuttaa kohdemaan väestössä epäluottamusta kyberympäristön toimintaan. Vaikka palvelunestohyökkäykset aiheuttavat väliaikaista häiriötä, ne eivät vaaranna tiedon turvallisuutta, eivätkä kaada verkkopalvelua. Niiltä on mahdollista suojautua verkkopalvelun maantieteellisestikin hajauttavia pilvipalveluita hyödyntämällä, mutta hajauttamiseen liittyy merkittäviä kustannuksia. 

Järjestäytynyt verkkorikollisuus voi sivuvaikutuksenaan aiheuttaa uhkan kansalliselle turvallisuudelle, vaikkei se olisi tekijän tavoite. Verkossa ilmenevässä kiristysrikollisuudessa tekijä tunkeutuu tietojärjestelmään anastaen luottamukselliset tiedot sekä käynnistäen niiden salauksen siten, ettei tiedon omistaja enää pääse tietoon käsiksi. Tekijä vaatii tiedon omistajalta lunnaita, jotta tekijä purkaisi salauksen eikä vuotaisi tietoa julkisuuteen. Uhri ei voi olla varma, etteikö rikollinen myisi eteenpäin laittomasti hankkimaansa tietoa.


Todennäköisyyttä kuvaavat termit

Erittäin epätodennäköinen 5 %
Epätodennäköinen 20 %
Todennäköinen 75 %
Erittäin todennäköinen 90 %

Raportissa käytetyt aikamääreitä kuvaavat termit

Lähitulevaisuudessa 0–6 kk
Lyhyt aikaväli 6 kk–2 v
Keskipitkä aikaväli 2–5 v
Pitkä aikaväli yli 5