Suomeen kohdistuva tiedustelu ja vaikuttaminen

Suomeen ja suomalaisiin kohdistuu jatkuvasti laaja-alaista laitonta tiedustelua. Suomi kiinnostaa tiedustelullisesti erityisesti Venäjää ja Kiinaa.

Kuvituskuva: mies kulkee harmaan talon sisäpihalla.

Pitkäjänteisen henkilötiedustelun avulla tiedustelupalvelut pyrkivät hankkimaan Suomesta luotettavaa ja ennakoivaa tietoa, jota ei ole muuten saatavilla. Esimerkiksi merkittävien poliittisten kantojen valmistelu ja huipputeknologia ovat aktiivisen kiinnostuksen kohteena. Myös Suomen suhde sotilasliitto Natoon, arktisen alueen asiat sekä kyberturvallisuus ja -osaaminen kiinnostavat.

Autoritaariset valtiot levittävät peitellysti kotimaidensa kantoja tukevia sisältöjä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, ja ne pyrkivät myös muokkaamaan suomalaisten päättäjien ja diasporayhteisöjen ajattelua intressiensä mukaisesti. 

Itsevaltaiset valtiot pyrkivät edistämään maidensa taloudellisia etuja myös peitellyin keinoin.
Peiteltyä tiedustelu- ja vaikuttamistoimintaa Suomessa harjoittavat myös pienemmät autoritaariset valtiot. Pienimuotoinen toiminta kohdistuu pääosin näistä maista lähtöisin oleviin ihmisiin, jotka oleskelevat Suomessa. 

Arvio

Ulkomaisen tiedustelu- ja vaikuttamistoiminnan Suomelle aiheuttamassa uhkassa ei ole odotettavissa muutoksia, vaan se jatkuu laajamittaisena. On todennäköistä, että suurvaltasuhteiden heikkeneminen, globaalien ja alueellisten epävarmuustekijöiden lisääntyminen ja jännitteiden kasvu maailmanpolitiikassa lisäävät itsevaltaisten valtioiden tarvetta salaiseen tiedonhankintaan ja vaikuttamistoimintaan.

 


Todennäköisyyttä kuvaavat termit

Erittäin epätodennäköinen 5 %
Epätodennäköinen 20 %
Mahdollinen 50 %
Todennäköinen 75 %
Erittäin todennäköinen 90 %

Raportissa käytetyt aikamääreitä kuvaavat termit

Lähitulevaisuudessa 0–6 kk
Lyhyt aikaväli 6 kk–2 v
Keskipitkä aikaväli 2–5 v
Pitkä aikaväli yli 5