Töissä Suojelupoliisissa

Suojelupoliisissa työskentelee noin 580 supolaista. Erilaisia ammattiryhmiä edustavat muun muassa poliisit, analyytikot, IT-asiantuntijat ja kielenkääntäjät. Supolaisten keski-ikä on noin 42 vuotta.

Kuvituskuva - kaksi ihmistä istuu saman pöydän ääressä.

  Jos olet kiinnostunut työskentelystä Suojelupoliisissa, seuraa avoimia työpaikkojamme:

Jos et näe tässä sivun alussa olevaa videota, ole hyvä ja vaihda evästeasetukset "Hyväksyn kaikki evästeet" tämän sivun alalaidan painikkeesta.

 

Kolme supolaista kertoo työstään 

Laura, tutkija

"Ei työ ole sellaista, mitä James Bondissa esitetään, mutta itse asiassa usein todellisuus on fiktiota monta kertaa mielenkiintoisempaa."

Näin sanoo Laura, joka työskentelee Suojelupoliisissa tutkijana. Laura ei esiinny omalla nimellään henkilöllisyytensä ja Suojelupoliisin toiminnan suojaamiseksi.

Lauran tyypillinen työpäivä alkaa jo kotona aamun uutisten lukemisella, ja ison osan työpäivästä vie taustamateriaalin kerääminen ja siihen perehtyminen. Julkisten lähteiden tietojen lisäksi Suojelupoliisin tutkijat käyttävät Suojelupoliisin itse hankkimia sekä kansainvälisten kumppaneiden tietoja.

Usein työn alla on vähintään pari raporttia. Akuuteissa tilanteissa raportti täytyy kirjoittaa aikapaineessa, jolloin on tärkeää, että pystyy tuottamaan hyvin jäsenneltyä asiatekstiä nopeasti.

"Luetutamme tekstejä myös toisillamme ja tavoitteenamme on laatia asiakkaillemme mahdollisimman relevantteja ja informatiivisia raportteja."

Suojelupoliisin tärkein asiakas on ylin valtiojohto, eli tasavallan presidentti ja valtioneuvosto. Raportteja toimitetaan myös muille viranomaisille.

Yhteistyötä muiden kanssa

Raporttien valmistelun ja kirjoittamisen lisäksi tutkijan tyypilliseen työpäivään kuuluu myös sidosryhmäyhteistyötä. Suojelupoliisin sidosryhmiä ovat esimerkiksi muut viranomaiset, tutkijat ja tutkimuslaitokset, yksityinen sektori sekä kansainväliset kumppanit.

Laura arvioi, että tyypillisenä työpäivänä hänellä on valmistelussa vähintään yksi esitys. Välillä hän puhuu pienille muutaman hengen asiantuntijayleisöille, ja välillä taas satojen henkien seminaariyleisöille.

"Itse pidän siitä, että työssäni pääsen olemaan ihmisten kanssa, mutta toisaalta voin ajoittain vetäytyä tutkijakammiooni ja perehtyä todella syvällisesti sellaisiin aiheisiin, joita ei juurikaan käsitellä muualla kuin Suojelupoliisissa."

"Tiedusteluanalyysissä oleellista on ennakointi, eli emme vain kirjaa tapahtumia ylös vaan arvioimme, miten kansallisen turvallisuuden kannalta oleelliset asiat kehittyvät. Tilannekuva ei milloinkaan ilmaannu itsekseen, vaan se syntyy vaihtamalla tietoa ja ajatuksia kumppanien ja toistemme kanssa."

Kenelle työ ei sovi?

"Tuotamme materiaalia Suojelupoliisin nimiin, ja raportit ovat ensisijaisesti tiimityötä. Henkilökohtaista mainetta hakeville tehtävä ei sovi. Olemme kuitenkin tyypillisiä tietotyöläisiä ja teemme luovaa asiantuntijatyötä."

Antti, etsivä

"Etsivän tehtävänä on tietää. Etsivällä on erityisasiantuntemus kohteista, heidän tekemisistään, verkostoistaan ja kuulumisistaan."

Näin tiivistää Suojelupoliisin etsivä Antti työnsä tavoitteen. Hän ei esiinny omalla nimellään henkilöllisyytensä ja Suojelupoliisin toiminnan suojaamiseksi.

Antin tyypillinen työpäivä alkaa viestien purkamisella: Onko tapahtunut mitään uutta?

Suojelupoliisin toimialaan kuuluvat valtion turvallisuuden uhkat, kuten terrorismi ja vakoilu. Näitä hankkeita valmistellaan salassa, ja usein hankkeiden selvittämiseen tarvitaan salaisia tiedonhankintakeinoja, kuten telekuuntelua.

Ryhmätyötä, palapelin kokoamista ja ennakointia

Suojelupoliisin etsivien työ on tiivistä ryhmätyötä. Antti kertoo, että tyypillisenä päivänä osa käynnissä olevan operaation etsivistä voi purkaa hankittua materiaalia, osa käydä kansainvälistä viestinvaihtoa ja osa valmistautua puhutuksiin ja käydä tekemässä niitä.

Hän kuvaa etsivän työtä palapelin kokoamiseksi.

"Tieto ei laskeudu taivaasta syliimme vaan syntyy työnteolla ja kritiikillä. Mitään ei oteta annettuna vaan kaikkeen on oltava hyvät perusteet. Oleellista on myös ennakointi. Mitä nyt käytössä olevien tietojemme perusteella voimme sanoa huomisesta?"

Antin työpäivät ovat vaihtelevia, mutta yhteistä niille on jatkuva muutosalttius.

"Työpäivä voi olla hyvin nopeatempoinen, mutta toisaalta joskus taas ei tapahdu juuri mitään merkityksellistä. On erotettava oleellinen tietotulvasta, ja tajuttava, milloin on toimittava. Hyvä muisti ja hoksnokka auttaa."

Kenelle etsivän työ ei sovi?

"Jos haluat actionia, staraksi tai edetä nopeasti, en suosittele. Sen sijaan pitkäjänteiset, älykkäät, asioista kiinnostuneet ja kaikin puolin skarpit tyypit löytävät täältä varmasti erityisen mielenkiintoisia hommia."

Mika, tutkija

"Analyytikko kuvaa työnkuvaani paremmin kuin tutkija, vaikka se virallinen virkanimike onkin."

Näin sanoo Mika, joka työskentelee Suojelupoliisin operatiivisessa yksikössä. Mika ei esiinny omalla nimellään henkilöllisyytensä ja Suojelupoliisin toiminnan suojaamiseksi.

Mika tekee päivittäin tiivistä yhteistyötä Supon etsivien kanssa. Työtehtävät ja työtempo vaihtelevat, ja väliin työ vaatii joustavuutta myös työajoissa.

"Tutkijana vastuullani on tuottaa operatiiviseen työhön liittyvää taustatietoa ja luoda kokonaiskuvaa hankitusta tiedosta. Jos etsivän tehtävänä on tietää, niin analyytikon tehtävänä on ymmärtää, osata yhdistellä tietoja laajempiin kokonaisuuksiin ja esitellä tulokset."

Mikan työpäivät rakentuvat kulloisenkin työtilanteen mukaan. Yleensä päivästä suuri osa kuluu oman työkoneen ääressä sekä ryhmän kanssa tietoja vaihtaessa.

"Pidän siitä, miten monipuolista työ on, ja miten kiinnostavien asioiden kanssa pääsen olemaan tekemisissä. Työ on toisaalta hyvin itsenäistä, mutta samalla työskentelen tiiviisti muun ryhmän kanssa. En tiedä mitään toista paikkaa, jossa aivan tällaista työtä pääsisi tekemään, ainakaan yliopistotaustalla."

Mika listaa analyytikolle sopivia ominaisuuksia:

"Tietynlainen ajattelun laaja-alaisuus ja joustavuus ovat välttämättömiä, samoin kuin jatkuva valmius oppia uutta. Työ on kuin sellaisen palapelin kokoamista, jonka kokoa et tiedä etukäteen, ja josta saattaa puuttua iso osa palasista. Senhän voi kokea aika turhauttavana – tai kiinnostavana!"

Kenelle työ ei sovi?

"Jos haluat olla suppeaan erikoisalaan keskittyvä asiantuntija, tai kestät huonosti työskentelyä keskeneräisten tai epävarmuuksia sisältävien aineistojen parissa, et varmaankaan viihtyisi työssä."