Turvallisuusselvityksen tulos ilmoitetaan työnantajalle

Suojelupoliisi arvioi kaikkea turvallisuusselvityksessä esiin tullutta tietoa aina tapauskohtaisesti suhteessa haettuun työtehtävään.

Turvallisuusselvityksen tilaajalle eli useimmiten työnantajalle ilmoitetaan vain sellaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä tehtävän hoitamisen kannalta. 

Valtaosassa turvallisuusselvityksistä ei ole huomautettavaa. Vain noin kahdessa prosentissa selvityksistä löytyy ilmoitettavaa tietoa. Suojelupoliisi antaa tiedot työnantajalle kirjallisena lausuntona.

Jos tietoa ei löydy tai se ei ole riittävän merkittävää, Suojelupoliisi ilmoittaa työnantajalle, ettei henkilöstä tullut esiin selvityksen kannalta merkityksellistä tietoa. Näitä tapauksia on selvityksen laajuudesta riippuen 96-99 prosenttia.

Työnantaja päättää tulosten vaikutuksista rekrytointiin

Suojelupoliisi ei koskaan ota kantaa siihen, pitääkö työnantajan ottaa selvityksen tulokset huomioon rekrytoinnissa eli onko henkilö sopiva hakemaansa tehtävään. Päätöksen työntekijän palkkaamisesta tekee aina työnantaja.

Tehdyt turvallisuusselvitykset kirjataan turvallisuusselvitysrekisteriin, jossa on käytössä automaattinen nuhteettomuusseuranta. Jos turvallisuusselvitetyn henkilön esimerkiksi epäillään syyllistyneen rikokseen, Suojelupoliisi arvioi tapauskohtaisesti henkilön kuulemisen jälkeen, pitääkö asiasta ilmoittaa selvityksen tilanneelle työnantajalle.