Turvallisuusselvityksen tulos ilmoitetaan työnantajalle

Suojelupoliisi arvioi kaikkea turvallisuusselvityksessä esiin tullutta tietoa aina tapauskohtaisesti suhteessa haettuun työtehtävään.

Turvallisuusselvityksen tilaajalle eli useimmiten työnantajalle ilmoitetaan vain sellaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä tehtävän hoitamisen kannalta. 

Valtaosassa turvallisuusselvityksistä ei ole huomautettavaa. Noin kahdessa prosentissa selvityksistä löytyy rikoksiin liittyvää ilmoitettavaa tietoa. Myös talousvaikeuksiin liittyvää ilmoitettavaa tietoa löytyy noin kahdessa prosentissa. Suojelupoliisi antaa tiedot työnantajalle kirjallisena ilmoituksena.

Jos tietoa ei löydy tai se ei ole riittävän merkittävää, Suojelupoliisi ilmoittaa työnantajalle, ettei henkilöstä tullut esiin selvityksen kannalta merkityksellistä tietoa. Näitä tapauksia on selvityksen laajuudesta riippuen 96–99 prosenttia.

Työnantaja päättää tulosten vaikutuksista rekrytointiin

Suojelupoliisi ei koskaan ota kantaa siihen, pitääkö työnantajan ottaa selvityksen tulokset huomioon rekrytoinnissa eli onko henkilö sopiva hakemaansa tehtävään. Päätöksen työntekijän palkkaamisesta tekee aina työnantaja.

Tehdyt turvallisuusselvitykset kirjataan turvallisuusselvitysrekisteriin, jossa on käytössä automaattinen nuhteettomuuden seuranta. Jos turvallisuusselvitetyn henkilön esimerkiksi epäillään syyllistyneen rikokseen, Suojelupoliisi arvioi tapauskohtaisesti hänen kuulemisensa jälkeen, pitääkö asiasta ilmoittaa selvityksen tilanneelle taholle. Henkilöllä on oikeus tulla kuulluksi ensin, jos ilmoitettavaa löytyy. 

Turvallisuusselvitetty henkilö on velvollinen ilmoittamaan, jos hänen tilanteensa on muuttunut tavalla, joka voi vaikuttaa turvallisuusselvitykseen. Esimerkiksi muutoksista ulkomaansidonnaisuuksissa on ilmoitettava Suojelupoliisille. 

Myös työnantaja on velvollinen ilmoittamaan Suojelupoliisille, jos turvallisuusselvityksen perusteena ollut työtehtävä päättyy.