Käsittelyajat ja hinnat

Suojelupoliisin tavoite on, että 90 prosenttia turvallisuusselvityksistä valmistuu kahdessa kuukaudessa. Selvityksen maksaa työnantaja.

Suojelupoliisi tekee vuosittain kymmeniätuhansia turvallisuusselvityksiä. Selvityksiä ei ole automatisoitu, vaan jokainen ratkaisu perustuu asiantuntijan työhön. 

Suojelupoliisin tavoite on, että 90 prosenttia turvallisuusselvityksistä valmistuu kahdessa kuukaudessa. Käsittelyaikaan vaikuttaa muun muassa tehtävän selvityksen laajuus. On myös organisaation etu, että selvitykset tehdään hyvin. 

Työnantajan kannattaa turvallisuusselvitystä hakiessaan ottaa huomioon, että tietyt ajankohdat ovat ruuhkaisempia. Jos selvityksellä ei ole kiire, sitä ei kannata ajoittaa ruuhkapiikkiin. 

Henkilöturvallisuusselvityksen maksaa työnantaja.

Turvallisuusselvityshakemuksien määrä oli vuonna 2021 korkea touko-, heinä-, syys-, loka- ja marraskuussa.

Turvallisuusselvitysten hinnat vuonna 2024

 • suppea turvallisuusselvitys 65 euroa
 • perusmuotoinen turvallisuusselvitys 135 euroa
 • perusmuotoinen selvitys, joka sisältää ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen 415 euroa
 • laaja turvallisuusselvitys 650 euroa
 • henkilöturvallisuusselvitystodistus 65 euroa

Voimassa olevaan turvallisuusselvitykseen liitettävä uusi selvitys

 • suppea 33 euroa
 • perusmuotoinen 70 euroa
 • perusmuotoinen selvitys, joka sisältää ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen 210 euroa

Ilmailuun liittyvät turvallisuusselvitykset

 • perusmuotoinen turvallisuusselvitys, joka sisältää siviili-ilmailuun liittyvän luotettavuusseurannan 160 euroa
 • perusmuotoiseen turvallisuusselvitykseen liitettävä uusi selvitys, joka sisältää siviili-ilmailuun liittyvän luotettavuusseurannan 82 euroa

Turvallisuuselvitysmenettelyyn hakeutuminen

 • päätös turvallisuuselvitysmenettelyyn hakeutumisesta 1 500 euroa

Hinnoista säädetään vuosittain sisäministeriön asetuksella.