Turvallisuusselvityslomakkeet

Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointia. Jos se ei ole mahdollista, voit käyttää tältä sivulta löytyviä lomakkeita.

Henkilöturvallisuusselvitykset

Pikaohje hakemuksen täyttämiseen

1. Työnantaja täyttää hakemuksen A-osan eli alkuosan.

A2: Merkitse oman organisaatiosi nimi ja yhteystietosi.
A3: Valitse, mikä on turvallisuusselvityksen hakemisen peruste.
A4: Mihin tehtävään henkilöä ollaan palkkaamassa ja minkälaiseen tietoon tai tilaan hän saa pääsyn? Täytä kaikki kohdat niin, että niistä saa mahdollisimman hyvän käsityksen tehtävänkuvasta. Tiedot ovat välttämättömiä turvallisuusselvityksen tekemisessä.

2. Työntekijä, eli selvityksen kohde, täyttää hakemuksen osat B, C, D ja E. Varmista, että työnantaja on täyttänyt hakemuksen alkuosan.

C: Jos sinusta haetaan perusmuotoista turvallisuusselvitystä ja olet asunut ulkomailla, täytä C-osa.
D: Allekirjoita ja päivää hakemus. Allekirjoituksellasi annat luvan turvallisuusselvityksen tekemiseen.
E: Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Kysy tarvittaessa neuvoa työnantajaltasi.

Yritysturvallisuusselvitys