Sinäkin voit olla värväyksen kohde

Värvääminen on monivaiheinen prosessi, jossa tiedustelupalvelun edustaja rakentaa tietoisesti suhdetta kohteeseen.

Kuvituskuva miehestä varjoisalla kadulla.

Vieraat valtiot pyrkivät hankkimaan Suomesta tietolähteitä päästäkseen käsiksi tietoihin, joita ei ole julkisesti saatavilla. Kohteeksi voi joutua esimerkiksi virkamies tai yrityksen edustaja, joka käsittelee työssään vakoilevaa valtiota kiinnostavaa tietoa. 

Vaikka kybervakoilu on noussut uudeksi uhkaksi, se ei vähennä henkilötiedustelun merkitystä. Koska perustiedot saadaan nyt aikaisempaa tehokkaammin tietojärjestelmistä, henkilötiedustelua pystytään kohdistamaan tarkemmin. 

Värvääminen on monivaiheinen prosessi. Sen kuluessa tiedustelupalvelun edustaja pyrkii tilanteeseen, jossa hyödyllisen tiedon toimittaminen voi alkaa.

1. Analyysi 

Värväysprosessi alkaa, kun ulkomainen tiedustelupalvelu analysoi tiedon tarpeensa.

2. Kohteen tunnistaminen 

Analyysin perusteella selvitetään tiedustelun kohde. Se on henkilö, jolla joko on tarvittavat tiedot hallussaan tai pääsy niihin.

3. Henkilöselvitys

Tiedustelupalvelu tekee kohteeksi valitusta henkilöstä selvityksen. Hänen ominaisuuksiaan, vahvuuksiaan, heikkouksiaan sekä talous- ja perhetilannettaan arvioidaan sen selvittämiseksi, mitkä ovat mahdollisuudet saada hänet työskentelemään vieraan valtion hyväksi.

4. Kontakti

Jos tiedusteluasiamies pitää arvioitua henkilöä sopivana värvättäväksi, tähän otetaan yhteys. Yhteydenotto suunnitellaan useimmiten näyttämään spontaanilta ja tilanteeseen nähden luontevalta. 

Ensitapaaminen voi olla esimerkiksi urheilutapahtumassa, työhön liittyvässä seminaarissa tai harrastustoiminnan parissa. Sattumalla ei ole osuutta tapaamiseen, vaan se on aina huolellisesti henkilöstä tehdyn selvityksen perusteella suunniteltu.

5. Ystävyys 

Ensimmäisen tapaamisen onnistuttua tiedustelupalvelun edustaja kehittää suhdettaan kohdehenkilöön. Hän pyrkii luomaan ystävyyssuhteen, jonka puitteissa kohdetta totutetaan harmittomiin ja laillisiin palveluksiin, kuten avoimen tiedon luovuttamiseen. 

Kohteelle annetaan usein tässä vaiheessa erilaisia lahjoja ja vastapalveluksia. Ystävyysvaihe voi kestää useita vuosia, joiden aikana kohteen varautuneisuus useimmiten laskee ja poistuu lopulta kokonaan.

6. Värväys

Viimeisessä vaiheessa tiedusteluasiamies asettaa kohdehenkilön tilanteeseen, jossa tältä edellytetään salassa pidettävän tai arkaluontoisen tiedon luovuttamista. Tämä vaihe on usein prosessin vaikein molemmille osapuolille. Luovutettuaan pyydetyt salassa pidettävät tiedot kohdehenkilöstä on tullut vieraan valtion tiedustelupalvelun agentti.