Terrorismin globaali tilannekuva heijastuu Suomeen

Radikaali-islamistinen terrorismi on yhä merkittävä terroristinen uhka kansainvälisesti. Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa.

Piirroskuva - maailmankartasta on osa väritetty.

Kansainvälisesti merkittävimmän terroristisen uhkan muodostaa radikaali-islamistinen terrorismi. Euroopan kannalta olennaisimpia uhkia ovat terroristijärjestöt Isil (tunnetaan myös nimellä Isis) ja al-Qaida sekä niihin kytkeytyvät toimijat. Myös järjestöihin sitoutumattomat yksittäiset henkilöt ja pienryhmät aiheuttavat uhkaa. 

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut viime vuosina länsimaissa. Se on näkynyt vakavien, laajamittaisten iskuhankkeiden yleistymisenä. Merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset toimijat. 

Muihin ideologioihin pohjautuva terrorismi on luonteeltaan huomattavasti paikallisempaa. Viranomaisiin, pankkeihin ja valtiollisiin intresseihin kohdistuva äärivasemmistolainen terrorismi on rajoittunut lähinnä Etelä-Euroopan maihin. Useissa maissa ympäri maailmaa esiintyy myös separatistista ja muuta terroristista toimintaa, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut 

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka kumpuaa erityisesti yksittäisistä toimijoista ja pienryhmistä, jotka saavat innoituksensa äärioikeistolaisessa verkkoympäristössä levitettävästä propagandasta sekä aiemmista iskuista. 

Äärioikeistolaisessa ideologiassa painottuvat rasismin, antisemitismin ja muukalaisvihamielisyyden kaltaiset tekijät. Väkivallanteot kohdistuvat tyypillisesti uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin, mutta myös poliitikot tai muut poliittisiksi vastustajiksi määritellyt henkilöt lukeutuvat mahdollisiin kohteisiin. 

Tekovälineinään äärioikeisto pyrkii hyödyntämään erityisesti ampuma-aseita ja räjähteitä. Kansainvälisen äärioikeiston keskuudessa on havaittu kasvavaa kiinnostusta myös kotitekoisia eli 3D-aseita kohtaan. 

Radikaali-islamistinen terrorismi on yhä uhka Euroopassa

Radikaali-islamistiset terroristijärjestöt ovat inspiroineet yksittäisiä kannattajia ja pienryhmiä tekemään iskuja Euroopassa. Tekotavaltaan iskut ovat olleet pääasiassa yksinkertaisia, mutta toimijat ovat edelleen kiinnostuneita myös monimutkaisista isku- ja tekotavoista. 

Syyrian ja Irakin konflikti aktivoi 2010-luvulla voimakkaasti eurooppalaisia radikaali-islamistisia verkostoja. Yli 5 000 eurooppalaista vierastaistelijaa matkusti alueelle liittyäkseen Isilin ja al-Qaidan riveihin. 

Poikkeuksellisen laajamittaisen vierastaistelijailmiön pitkäaikaisvaikutukset ovat yhä nähtävissä. Konfliktialueella hankittu taistelukokemus ja verkostot lisäävät terrorismin uhkaa konfliktialueelta lähtemisen jälkeenkin. Osa Syyrian ja Irakin alueelle lähteneistä on jäänyt alueelle. 

Myös vankila- ja muu kotoperäinen radikalisaatio ylläpitävät terrorismin uhkaa. 

Epävakaus luo tilaa terrorismille 

Pitkäkestoiset konfliktit, poliittinen epävakaus ja näköalattomuus toimivat kasvualustoina väkivaltaiselle uskonnolliselle ääriliikehdinnälle Lähi-idässä ja tietyissä Aasiassa. Juurisyyt, jotka johtavat valtioihin edustajiin tai tiettyihin väestöryhmiin kohdistuviin väkivaltaisuuksiin tai jopa terrorismiin, ovat laajasti yhä ratkaisematta. 

Erityisesti Syyria ja Irak ovat pysyneet ydinalueina radikaali-islamistiselle terrorismille ja terroristijärjestöille, kuten Isilille ja al-Qaidalle. 

Al-Qaida ja Isil toimivat aktiivisesti Afganistanin ja Pakistanin alueella. Taliban-hallinnon valtaan nousun jälkeen erityisesti al-Qaidan toimintamahdollisuudet alueella ovat parantuneet sen ja Talibanin tiiviiden suhteiden ansiosta. Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa toimii useita terroristijärjestöjä, joista suurinta osaa yhdistää radikaali-islamistinen ideologia. 

Jemenin vuosia jatkunut sota ja hallinnon heikkous mahdollistavat radikaali-islamististen terroristijärjestöjen toiminnan maassa. Arabian niemimaan al-Qaidan ja Isilin Jemenin toiminta on pääosin paikallista, mutta molemmilla on tavoitteena iskeä sekä alueen hallintoja että länsimaisia intressejä vastaan. 

Radikaali-islamistiset toimijat ovat vahvistaneet läsnäoloaan Afrikassa

Radikaali-islamistinen terrorismi on merkittävä turvallisuushaaste Itä-Afrikassa, Sahelin alueella ja Pohjois-Afrikassa. Radikaali-islamistinen terrorismi uhkaa levitä myös muille alueille Afrikan mantereella. Suurimman uhkan muodostavat Isil ja al-Qaida sekä niihin samaistuvat pienemmät terroristiryhmät. 

Saharan eteläpuoleisen Afrikan merkitys al-Qaidan ja Isilin toiminta-alueena on voimakkaassa kasvussa. Terroristinen toiminta on lisääntynyt voimakkaasti osassa Sahelia, jossa on toteutettu useita laajamittaisia iskuja. Itä-Afrikassa merkittävin terroristiryhmä on al-Qaidan alueellinen haara al-Shabaab. 

Pohjois-Afrikka on ollut yksi merkittävimmistä lähtöalueista terroristisille vierastaistelijoille eri konflikteissa.