Terrorismin globaali tilannekuva heijastuu Suomeen

Radikaali-islamistinen terrorismi on yhä merkittävä terroristinen uhka kansainvälisesti. Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa.

Piirroskuva - maailmankartasta on osa väritetty.

Kansainvälisesti merkittävimmän terroristisen uhkan muodostaa radikaali-islamistinen terrorismi. Euroopan kannalta olennaisimpia uhkia ovat terroristijärjestöt Isil (tunnetaan myös nimellä Isis) ja al-Qaida sekä niihin kytkeytyvät toimijat. 

Äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa. Se on näkynyt vakavien, laajamittaisten iskuhankkeiden yleistymisenä. Merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset toimijat. 

Muihin ideologioihin pohjautuva terrorismi on luonteeltaan huomattavasti paikallisempaa. Viranomaisiin, pankkeihin ja valtiollisiin intresseihin kohdistuva äärivasemmistolainen terrorismi on rajoittunut lähinnä Etelä-Euroopan maihin. 

Useissa maissa ympäri maailmaa ilmenee separatistista ja muuta terroristista toimintaa, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 

Vierastaistelijoiksi lähteneet ovat iso haaste Euroopalle

Syyrian ja Irakin konflikti aktivoi voimakkaasti eurooppalaisia radikaali-islamistisia verkostoja. Yli 5 000 eurooppalaista vierastaistelijaa matkusti 2010-luvulla alueelle liittyäkseen Isilin ja al-Qaidan riveihin. 

Konfliktialueelta palanneet vierastaistelijat sekä vankila- ja muu kotoperäinen radikalisaatio ylläpitävät terrorismin uhkaa. 

Radikaalit islamistiset terroristijärjestöt ovat inspiroineet yksittäisiä kannattajia ja pienryhmiä tekemään iskuja Euroopassa. Tekotavaltaan iskut ovat olleet pääasiassa yksinkertaisia, mutta toimijat ovat edelleen kiinnostuneita myös monimutkaisista menetelmistä. 

Radikaali-islamistien lisäksi myös äärioikeisto muodostaa terrorismin uhkan Euroopassa. Uhka kumpuaa erityisesti yksittäisistä toimijoista ja pienryhmistä, jotka saavat innoituksensa äärioikeistolaisessa verkkoympäristössä levitettävästä propagandasta sekä aiemmista iskuista. 

Väkivallanteot kohdistuvat tyypillisesti uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin, mutta myös poliitikot tai muut poliittisiksi vastustajiksi määritellyt henkilöt lukeutuvat mahdollisiin kohteisiin. Tekovälineinään äärioikeisto pyrkii hyödyntämään erityisesti ampuma-aseita ja räjähteitä.

Epävakaus luo tilaa terrorismille Lähi-idässä

Pitkäkestoiset konfliktit, alueen poliittinen epävakaus ja näköalattomuus toimivat kasvualustoina väkivaltaiselle uskonnolliselle ääriliikehdinnälle. Nämä juurisyyt ovat yhä ratkaisematta. 

Erityisesti Syyriasta ja Irakista on muodostunut ydinalue radikaali-islamistiselle terrorismille ja terroristijärjestöille, kuten Isilille ja al-Qaidalle. 

Jemenin vuosia jatkunut sota ja hallinon heikkous mahdollistavat radikaali-islamististen terroristijärjestöjen toiminnan maassa. Arabian niemimaan al-Qaidan ja Isilin Jemenin provinssin toiminta on pääosin paikallista, mutta molemmilla on tavoitteena iskeä sekä alueen hallintoja että länsimaisia intressejä vastaan. 

Radikaali-islamistiset toimijat ovat vahvistaneet läsnäoloaan Afrikassa

Radikaali-islamistinen terrorismi on merkittävä turvallisuushaaste Pohjois-Afrikassa, Sahelin alueella ja Itä-Afrikassa. Radikaali-islamistinen terrorismi uhkaa levitä myös muille alueille Afrikan mantereella. Suurimman uhkan muodostavat Isil ja al-Qaida sekä niihin samaistuvat pienemmät terroristiryhmät. 

Terroristinen toiminta on lisääntynyt voimakkaasti osassa Sahelia, jossa on toteutettu useita laajamittaisia iskuja. Itä-Afrikassa merkittävin terroristiryhmä on al-Qaidan alueellinen haara al-Shabaab. Libyan sota tarjoaa kasvualustan useille radikaaleille toimijoille. 

Erityisesti Pohjois-Afrikka on ollut yksi merkittävimmistä lähtöalueista terroristisille vierastaistelijoille eri konflikteissa.

Vierastaistelijailmiö nähtiin myös useissa Aasian maissa

Al-Qaida ja vähemmissä määrin Isil toimivat aktiivisesti Afganistanin ja Pakistanin alueella. Propagandassaan ryhmät ovat tietoisesti pyrkineet vahvistamaan näkyvyyttään Aasiassa. 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa toimii useita terroristijärjestöjä, joista suurinta osaa yhdistää radikaali-islamistinen ideologia. Kaakkois- ja Keski-Aasia ovat olleet merkittäviä lähtöalueita Syyriaan ja Irakiin suuntautuneessa vierastaistelijailmiössä.