Tiedonhankinnan tavoitteena on ainutlaatuinen tieto

Suomessa vain Suojelupoliisi saa käyttää siviilitiedustelumenetelmiä, jos kyse on kansallista turvallisuutta uhkaavista ilmiöistä. Laki ohjaa tiedustelumenetelmien käyttöä tarkasti.

Kuvituskuva, sinisävyinen rappukäytävä.

Tiedustelu on usein ainoa tapa saada sellaista tietoa, jota ei muuten olisi saatavilla. Suojelupoliisi hankkii tietoa kansallista turvallisuutta uhkaavista hankkeista operatiivisella toiminnalla. Lisäksi tietoa saadaan muilta viranomaisilta Suomessa, kansainvälisiltä turvallisuus- ja tiedustelupalveluilta sekä avoimista lähteistä. 

Suojelupoliisin tiedusteluanalyytikot seuraavat oman alansa uutisointia ja tutkimusta jatkuvasti. Kun kyse on kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvista uhkista, avoimet tietolähteet eivät usein riitä. Silloin Suojelupoliisi voi käyttää siviilitiedustelumenetelmiä. Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia voivat olla esimerkiksi terrorismi tai vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu. 

Tiedustelumenetelmien käyttö perustellaan aina tarkoin

Siviilitiedustelumenetelmiä on monenlaisia, ja ne soveltuvat erilaisiin uhkiin. Menetelmiä voivat olla esimerkiksi tarkkailu, telekuuntelu ja -valvonta tai tietoliikennetiedustelu. Myös tietolähdetoiminta eli henkilölähteiden kanssa keskustelu on tärkeä osa tiedonhankintaa. 

Siviilitiedustelumenetelmien käytöstä päättää menetelmästä riippuen tuomioistuin, Suojelupoliisin päällikkö tai tiedustelujohtaja. Tiedustelujohtaja on salaisen tiedonhankinnan ja tiedustelumenetelmien käytön johtamiseen kouluttautunut poliisipäällystöön kuuluva virkamies. Ulkomaantiedustelusta päättää aina Suojelupoliisin päällikkö. 

Laki ohjaa tiedustelumenetelmien käyttöä tarkasti. Siviilitiedustelun menetelmät on määritelty poliisilain luvussa 5 a. Lisäksi Suojelupoliisi voi käyttää poliisilain 5. luvun mukaisia salaisia tiedonhankintakeinoja, kun kyse on rikoksen estämisestä tai paljastamisesta.

Tiedustelumenetelmät

 • Telekuuntelu
 • Tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta 
 • Televalvonta 
 • Tukiasematietojen hankkiminen 
 • Tekninen laitetarkkailu 
 • Lähetyksen jäljentäminen 
 • Tietoliikennetiedustelu 
 • Suunnitelmallinen tarkkailu
 • Peitelty tiedonhankinta 
 • Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen 
 • Peitetoiminta 
 • Valeosto 
 • Ohjattu tietolähdetoiminta
 • Jäljentäminen 
 • Lähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten 
 • Tekninen kuuntelu
 • Tekninen katselu 
 • Tekninen seuranta 
 • Paikkatiedustelu