Hyvä yritysturvallisuus suojaa yritystä vakoilulta

Taloudellinen turvallisuus on olennainen osa Suomen kansallista turvallisuutta. Talouden digitalisaatio on monimuotoistanut kansallisen turvallisuuden uhkakuvia.

Kuvituskuvassa aurinkoisen talon seinä.

Suojelupoliisi hankkii tietoa talouteen kohdistuvista uhkista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta uhkia ja riskejä voitaisiin ehkäistä ennalta. 

Vieraat valtiot voivat pyrkiä kohdistamaan Suomeen monenlaista taloudellista vaikuttamista esimerkiksi yritysostojen tai muiden investointien varjolla. Erityisesti epädemokraattisten valtioiden kohdalla on usein vaikea tehdä eroa yksityisen ja valtiollisen hankkeen välillä.

Suojelupoliisi ennaltaehkäisee riskejä muun muassa tekemällä yritysturvallisuusselvityksiä ja ulottamalla selvitykset tarvittaessa myös alihankintaketjuihin. 

Yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria on suojeltava

Valtioiden laiton tiedustelu voi kohdistua esimerkiksi suomalaiseen huipputeknologian osaamiseen tai vientivalvonnan alaisiin tuotteisiin. Vakoilua aktiivisesti harjoittavat valtiot pyrkivät usein hankkimaan tuotekehitystietoa aloilta, joiden huippuosaamista löytyy myös Suomesta. 

Teknologisen kehityksen myötä myös vientirajoitusten alaisten tuotteiden, kuten kaksikäyttötuotteiden, määrittely on yhä vaikeampaa. Kaksikäyttötuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. 

Suomalainen kriittinen infrastruktuuri on yhä useammin yksityisessä omistuksessa. Yritykset pystyvät tuottamaan palvelut tehokkaasti, mutta joutuvat suhteuttamaan järjestelmiensä suojauksen tuloihinsa. 

Investoinnit yksityisomisteiseen infrastruktuuriin kiinnostavat ulkomaisia toimijoita. Kriittisen infrastruktuurin myynti ulkomaiselle toimijalle voi aiheuttaa riskin Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Digitalisaatio on luonut uusia haavoittuvuuksia

Suomen tärkeimpiä tuotantotekijöitä on osaamiseen liittyvä tieto. Se löytyy yhä useammin tietojärjestelmistä, jotka ovat kiinni verkossa. 

Kun yhteiskunnan kriittiset toimet siirtyvät yhä enemmän verkkomaailmaan, järjestelmien riski joutua laittoman tiedustelun kohteeksi kasvaa. Vaikka vakoilua tapahtuu edelleen myös perinteisin menetelmin, internet on laajentanut keinovalikoimaa.

Talouden digitalisaatio on monimuotoistanut kansallisen turvallisuuden uhkakuvia. Uusi ilmiö ovat esimerkiksi ulkoistettuihin alihankinta- tai palveluntuottajaketjuihin kohdistuvat hyökkäykset, joiden kautta voi päästä varsinaisen tiedustelun kohteen järjestelmiin. 

Videosarja yritysturvallisuudesta

Videosarjassa käsitellään yritysturvallisuuden keskeisiä osa-alueita ja annetaan vinkkejä organisaation tietojen suojaamiseksi entistä paremmin. 

Suojaa toimitilat ja materiaalit

Tältä videolta kuulet, mitä tyypilliset toimitilaturvallisuuden heikkoudet voivat olla, ja miten juuri sinä voit toiminnallasi estää ulkopuolisten pääsyn yrityksen toimitiloihin – ja arvokkaaseen liiketoimintatietoon.

 

Henkilötiedustelu - sinäkin olet kiinnostava

Mitä henkilötiedustelu on, mitkä tahot sitä tekevät ja miten? Tältä videolta saat tietoa aiheesta ja opit, miten voit estää sen, että sinua käytetään hyväksi tiedustelumielessä.

 

Käyttäjät ovat laiteturvallisuuden avaintekijöitä

Se, onko käytössä oleva mobiililaite turvallinen, riippuu sekä käytöstä että organisaation ja käyttäjän toimenpiteistä. Tältä videolta saat tietoa näistä asioista ja opit, miten organisaation ja omin toimenpitein voit osaltasi varmistaa, että laitteet ovat turvallisia eivätkä niiden sisältämät tiedot joudu vääriin käsiin.

 

Käytännön matkustusturvallisuutta

Työntekijä on usein turvallisuuden näkökulmasta haavoittuvimmillaan ollessaan poissa yrityksen tiloista, vieraassa ympäristössä. Tältä videolta saat vinkkejä, miten turvaat itsesi ja mukanasi olevat laitteet ja tiedot matkan aikana. 

 

Jos videot eivät näy, ole hyvä ja vaihda evästeasetukset alta "Hyväksyn kaikki evästeet".